Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
CTH01 01/09/2020 Báo cáo, Văn bản chi bộ, Tài liệu học chính trị hè 2020
khdh01/2020-2021 29/08/2020 Kế hoạch, Kế hoạch dạy học năm học 2020-2021
BCTT 03/07/2020 Thông báo, Mẫu báo cáo thành tích
01-tn 18/06/2020 Kỳ thi TN THPT 2020, Văn bản mã tỉnh, huyện năm 2020
02-TN 18/06/2020 Kỳ thi TN THPT 2020, Mã xã ĐBKK
03-TN 18/06/2020 Kỳ thi TN THPT 2020, Hướng dẫn thi TN THPT 2020
04-TN 18/06/2020 Kỳ thi TN THPT 2020, Quy chế thi ĐH, CĐ
05-TN 18/06/2020 Kỳ thi TN THPT 2020, Hướng dẫn viết hồ sơ
06-TN 18/06/2020 Kỳ thi TN THPT 2020, Công văn số 1778/BGDĐT-GDĐH Hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non
01/BDTX 08/06/2020 Kế hoạch, Các văn bản hướng dẫn BDTX
01/cc,vc/2020 08/06/2020 Kế hoạch, Hồ sơ đánh giá CC,VC
02-/VBHN-BNV 30/05/2020 Nghị định, Nghị định số 02/VBHN-BNV ngày 09/11/2017 về đánh giá và phân loại CB, CC, VC
Trang 1 / 41234»