Một số hình ảnh Lễ tổng kết, phát thưởng năm học 2019-2020 và tri ân trưởng thành của học sinh khối 12

Lượt xem: