Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
02-/VBHN-BNV 30/05/2020 Nghị định, Nghị định số 02/VBHN-BNV ngày 09/11/2017 về đánh giá và phân loại CB, CC, VC