TỔ SỬ
TỔ TIN
TỔ QPHÒNG
TỔ SINH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ VĂN
MÃ GV
Họ tên
Năm sinh
Chức vụ
Trình độ
Điện thoại
Ghi chú
3 Lê Thị Tuyết
1961
PHT
Đại học
4 Trần An Nhàn
1979
PHT
Đại học
5 Nguyễn Thị Bích Hạnh
1979
TTCM
Đại học
6 Nguyễn Đình Thắng
1974
TPCM
Đại học
7 Nguyễn Thị Lê
1976
Đại học
8 Nguyễn Thị Minh Nguyệt
1979
PCTCĐ
Đại học
9 Lê Ngọc Chương
1974
CTCĐ
Thạc sĩ
10 Trần Thị Phượng
1978
Đại học
11 Hoàng Thị Kiều Trang
1987
Đại học
12 Lâm Thị Mỹ Viện
1987
Đại học
13 Trương Thị Thương
1984
Đại học
Tổng 11 Giáo viên