SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Phan Đình Phùng
Học kỳ 2, năm học 2017-2018


DANH SÁCH GIÁO VIÊN

STT Tên ngắn Họ tên Giới tính Địa chỉ
1 Tuấn_T Nguyễn Xuân Tuấn_T Nam  
2 Nghĩa_T Hà Duy Nghĩa_T Nam  
3 Thiện_T Phạm Quang Thiện_T Nam  
4 Lâm_T Phạm Ngọc Lâm_T Nam  
5 Mười_T Ngô Văn Mười_T Nam  
6 Phương_T Phan Thanh Phương_T Nam  
7 Tài_T Hoàng Minh Tài_T Nam  
8 Hương_T Nguyễn Thiên Hương_T Nữ  
9 Sinh_T Nguyễn Quốc Sinh_T Nam  
10 HươngT Ngô Thị Lan HươngT Nữ  
11 Kiểu_T Phan Văn Kiểu_T Nam  
12 Lợi_T Nông Văn Lợi_T Nam  
13 Hồng_T Nguyễn Đình Hồng_T Nam  
14 Thuân_T Nguyễn Ngọc Thuân_T Nam  
15 Lộc_Tin Nguyễn Thế Lộc_Tin Nam  
16 Hằng_Tin Đào Thị Thu Hằng_Tin Nữ  
17 Nhân_Tin CaoVăn Nhân_Tin Nam  
18 Lý_Tin Lê Thị Lý_Tin Nam  
19 Tuấn_L Trương Văn Tuấn_L Nam  
20 Danh_L Đặng Sỹ Danh_L Nam  
21 Đức_L Lê Văn Đức_L Nam  
22 Lưu_L Nguyễn Thiết Lưu_L Nam  
23 Luyên_L Hà Văn Luyên_L Nam  
24 Tiến_L Huỳnh Thanh Tiến_L Nam  
25 Hòa_L Tạ Thị Bích Hòa_L Nữ  
26 Hà_L Nguyễn Công Hà_L Nam  
27 Huế_L Trần Thị Huế_L Nam  
28 Dũng_H Nguyễn Đình Dũng_H Nam  
29 Hạnh_H Nguyễn Thị Hạnh_H Nam  
30 Tứ_H Nguyễn Đình Tứ_H Nam  
31 Loan_H Hoàng Thị Loan_H Nữ  
32 Việt_H Lê Tự Việt_H Nam  
33 Lương_H Ngô Trọng Lương_H Nam  
34 Thoa_H Nguyễn Thị Kim Thoa_H Nam  
35 Hà_H Đinh Thị Hà_H Nữ  
36 Lan_S Nguyễn Thị Tuyết Lan_S Nữ  
37 Châu_S Đào Ngọc Châu_S Nam  
38 Tao_S Nguyễn Hồng Tao_S Nam  
39 Ađrơng_S H' Dam Ađrơng_S Nữ  
40 Duyên_S Nguyễn Thị Mỹ Duyên_S Nữ  
41 Tâm_S Nguyễn Thị Tâm_S Nam  
42 Vân_S Ngô Thị Hoài Vân_S Nữ  
43 Cường_AV Nguyễn Mạnh Cường_AV Nam  
44 Lan_AV Phạm Thị Ngọc Lan_AV Nữ  
45 Phong_AV Nguyễn Phong_AV Nam  
46 Phương_Av Cao Thị Minh Phương_Av Nữ  
47 Nhã_AV Quang Đào Thanh Nhã_AV Nam  
48 Vi_AV Nguyễn Thị Aí Vi_AV Nữ  
49 Thể_AV Hồ Bá Thể_AV Nam  
50 Oanh_AV Nguyễn Thị Vân Oanh_AV Nữ  
51 Thương_AV Nguyễn Thị Thương_AV Nữ  
52 Hà_AV Trần Thị Ngọc Hà_AV Nữ  
53 Nhàn_V Trần An Nhàn_V Nam  
54 Hạnh_V Nguyễn Thị Bích Hạnh_V Nữ  
55 Chương_V Lê Ngọc Chương_V Nam  
56 Thắng_V Nguyễn Đình Thắng_V Nam  
57 Lê_V Nguyễn Thị Lê_V Nữ  
58 Nguyệt_V Nguyễn Thị Minh Nguyệt_V Nữ  
59 Phượng_V Trần Thị Phượng_V Nữ  
60 Trang_V Hoàng Thị Kiều Trang_V Nữ  
61 Thương_V Trương Thị Thương_V Nam  
62 Huyền_V Đào Thị Huyền_V Nữ  
63 Long_Su Hoàng Sỹ Long_Su Nam  
64 Duẩn_Su Hoàng Huy Duẩn_Su Nam  
65 Hiền_Su Trần Thị T. Hiền_Su Nữ  
66 Hạnh_Su Nguyễn Thị Bích Hạnh_Su Nữ  
67 Nhung_CD Đặng Thị Nhung_CD Nữ  
68 Hạnh_CD Nguyễn Thị Hạnh_CD Nữ  
69 Tùng_CD Phạm Thanh Tùng_CD Nam  
70 Sơn_Đ Phan Thanh Sơn_Đ Nam  
71 Thảo_Đ Phan Thị Thảo_Đ Nữ  
72 Việt_Đ Hoàng Khắc Việt_Đ Nam  
73 Ly_Đ Nguyễn Thị Ly_Đ Nữ  
74 Thảo_Đ_M Trần Thị Phương Thảo_Đ_M Nam  
75 Thâm_TD Nguyễn Thị Cẩm Thâm_TD Nữ  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách môn


Created by TKB Application System 6.0 on 22-4-2018