Trang chủ

LỊCH COI THI TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG
NĂM HỌC 2012-2013

Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 Tuần 5 Tuần 6
Tuần 7 Tuần 8 Tuần 9 Tuần 10 Tuần 11 Tuần 12
Tuần 13 Tuần 1 4 Tuần 15 Tuần 16 Tuần 17 Tuần 18
Tuần 19 Tuần 20 Tuần 21 Tuần 22 Tuần 23 Tuần 24
Tuần 25 Tuần 26 Tuần 27 Tuần 28 Tuần 29 Tuần 30
Tuần 31 Tuần 32 Tuần 33


Thiết kế bởi Hà Duy nghĩa THPT Phan Đình Phùng Đăklăk