KẾT QUẢ KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HSG QUỐC GIA NĂM 2010-2011 CỦA TRƯỜNG PHAN ĐÌNH PHÙNG
1 Địa Lý 12
007DL
Trần Thị                         Huyền
20/11/1994
Krông Păc, Đăk Lăk
1500 Vào ĐT
Phan Thị Thảo
40 Lịch Sử 12
002LS
Dương Quốc                Ân
15/01/1993
Krông Păc, Đăk Lăk
1200 Vào ĐT
Hoàng Sỹ Long
 
165 Văn 12
016V
Đinh Thị                        Quý
29/12/1993
Krông Păc, Đăk Lăk
1550 Vào ĐT
Lê ngọc Chương
Nguyễn Thị Bích Hạnh
 
167 Văn 12
011V
Nguyễn Trần Thu         Nga
02/02/1994 Krông Păc, Đăk Lăk
1400 Vào ĐT
 
Xem kết quả toàn tỉnh (Toán) () (Hóa) (Văn) (Sinh ) (Sử) (Tiếng anh) (Địa)