Kích vào đây  

 
THPT VOGIU BINH DINH (Xem)
 
ÂM LỊCH VÀ DƯƠNG LỊCH

.
Thủ thuật tạo các tiêu đê mặc định trong word và Excel. (Xem )

Ẩn hiện thanh công cụ Mathtype trên thanh tiêu đề trong Word

(Xem tại đây )

Tự học Latex Download  Texaide
Hướng dẫn cài đặt Miktex-Vietex
Quản lý từ xa qua Logmein(Tải)
Phần mềm gõ công thức Ttoán trong word (Tải về)
 
Phần mềm chuyển file PDF sang Word (Tải về)
Chuông điện _Ưu tiên (Xem)

Hướng dần sử dụng Mathtype gõ tex

(Xem tại đây)

SỞ GD&ĐT ĐĂK LĂK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG        ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỂM SỐ 
KỲ THI HSG CẤP TRƯỜNG LẦN THỨ NHẤT
Ngày 30 tháng 9 năm 2010
STT HỌ TÊN HỌC SINH LỚP TỔNG ĐIỂM GHI CHÚ
I MÔN VĂN:      
1 NGUYỄN THỊ BÌNH 12A1 8,0  
2 ĐINH THỊ QUÝ 12A7 9,5 CHỌN
3 NGUYỄN THỊ QUÝ 12A8 9,5 CHỌN
4 LÂM THỊ QUÝ 12A8 12,0 CHỌN
5 NGUYỄN THỊ LÝ 11A2 13,0 CHỌN
6 NGUYỄN THỊ THU NGA 11A10 18,0 CHỌN
7 PHAN THỊ VÂN 12A6 9,5 CHỌN
8 TRẦN THỊ DUNG 12A1 10,0 CHỌN
9 TRẦN THỊ MAI HƯƠNG 12A9 11,0 CHỌN
10 NGUYỄN THỊ LƯU 12A6 12,0 CHỌN
11 ĐINH THỊ NHUNG 12A6 8,0  
12 LÊ THỊ HÀ 12A2 6,0  
13 TRẦN THỊ TÌNH 12A2 9,0  
14 BÙI THỊ THU 12A5 8,0  
15 TẠ THỊ HƯƠNG GIANG 12A4 6,0  
16 BÙI NHƯ QUỲNH 12A3 7,0  
17 LÊ THỊ NGỌC TRÂM 12A2 6,0  
18 PHAN THỊ MAI NỞ 12A3 8,0  
II MÔN SỬ:      
1 TRƯƠNG THỊ HƯƠNG TRÀ 12A9 8,5 CHỌN
2 NGUYỄN THỊ THÂN 12A9 9,5 CHỌN
3 ĐỖ THỊ HÀ 11A6 16,5 CHỌN
4 NGUYỄN THỊ THU  12A11 17 CHỌN
5 NGUYỄN THỊ THỦY 12A8 15,5 CHỌN
6 NGÔ THỊ NGỌC 12A2 12 CHỌN
7 DƯƠNG QUỐC ÂN 12A1 19 CHỌN
8 PHƯƠNG TRỌNG PHƯỢNG 11A10 10 CHỌN
9 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 11A7 9 CHỌN
10 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 11A10 11 CHỌN
III MÔN ĐỊA      
1 TRẦN THỊ HUYỀN 11A10 9 CHỌN
2 NGUYỄN THỊ THANH TRÀ 11A4 5,5 CHỌN
3 NGUYỄN MẠNH HÙNG 12A1 8 CHỌN
4 LÊ THỊ THANH THÙY 12A4 8,5 CHỌN
5 THÂN THỊ NGÂN HƯƠNG 12A10 5,5 CHỌN
IV MÔN ANH VĂN      
1 TRƯƠNG ĐỨC NHẬT 12A1 6,5 CHỌN
2 ĐẶNG THỊ HƯƠNG 12A4 4 CHỌN
3 TRẦN THỊ MỸ HẠNH 12A1 7 CHỌN
4 VÕ XUÂN ĐÔNG  12A7 5 CHỌN
5 NGUYỄN DUY QUÝ 12A1 7,5 CHỌN
6 NGUYỄN DĐÌNH CƯỜNG 12A1 4,5 CHỌN
7 PHAN THỊ HIẾN DƯƠNG 12A1 8 CHỌN
8 LÊ THỊ THANH HUYỀN 11A10 7 CHỌN
V MÔN TOÁN      
1 LƯU QUANG HÙNG   3  
2 NGUYỄN CÔNG VIỆT 12A1 4 CHỌN
3 NGUYỄN TIẾN TRƯỜNG   4 CHỌN
4 NGUYỄN VĂN HIỆP 12A1 5,5 CHỌN
5 TRẦN THỊ THU HIỀN 12A1 8 CHỌN
6 TRỊNH ĐÌNH HOÀN   1,5  
7 TRẦN VĂN HOÀNG 12A4 3,5  
VI MÔN VẬT LÝ      
1 LÊ THÁI HOÀNG 12A1 7,5 CHỌN
2 TRẦN THỊ HUYỀN 11A12 6 CHỌN
3 VÕ THỊ NGỌC HUYỀN 12A1 5,5 CHỌN
4 NGUYỄN NGỌC HOÀNG   5 CHỌN
5 PHAN CÔNG THÀNH 12A2 5 CHỌN
6 NGUYỄN HOÀNG HUY 12A7 5 CHỌN
7 PHAN THỊ THANH 12A8 2  
8 NGUYỄN THỊ NGUYỆT NGA 12A11 1  
9 ĐẶNG ĐÌNH THỊNH 12A11 0,5  
VII MÔN HÓA HỌC      
1 TRẦN THỊ THU VÂN 12A1 7 CHỌN
2 CAO THỊ THANH NHÀN 12A12 6,5 CHỌN
3 PHAN TIẾN HẢI 12A1 9 CHỌN
4 PHẠM HỮU THÀNH 12A11 5 CHỌN
5 TRƯƠNG THỊ MỸ  11A6 6 CHỌN
6 NGUYỄN THỊ THANH    5 CHỌN
7 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC 12A5 5 CHỌN
8 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 12A5 2  
9 PHAN THỊ NHUNG  12A11 1,5  
10 LÊ XUÂN HÒA 12A4 3,5  
11 LẠI QUỐC BẢO 12A7 3  
12 TRẦN THỊ NHƯ Ý 11A1 1  
13 DƯƠNG HOÀI THU 11A2 1  
14 HOÀNG VĂN ANH 12A7 3  
VIII MÔN SINH      
1 NGO ĐỨC PHÚC ANH 12A1 8,5 CHỌN
2 NGUYỄN PHI HÙNG 12A1 7,5 CHỌN
3 VÕ PHƯỚC TRUNG 12A1 5 CHỌN
4 TRẦN THỊ VÂN 12A11 5 CHỌN
5 HOÀNG THỊ LÝ 11A7 5 CHỌN
6 MAI THI HƯƠNG 12A5 1,5  
7 ĐÀO XUÂN THƯỞNG 12A10 5 CHỌN
8 ĐẶNG THỊ THẮM 12A5 4  
9 NGUYỄN TRỌNG NGỌC  11A12 3,5  
Krong Păc, ngày 29 tháng 9 năm 2010
               HIỆU TRƯỞNG