DANH SÁCH ỦNG HỘ

LỄ KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

STT
HỌ VÀ TÊN
ĐỊA CHỈ
SỐ TIỀN (đồng)
NGÀY ỦNG HỘ
GHI CHÚ
1
Nguyễn Xuân Tuấn
GV THPT Phan Đình Phùng
1000000
11/12/2015
2
Đỗ Thị Hồng
Kế toán THPT Phan Đình Phùng
500000
11/12/2015
3
La Thị Kim Diệp
Thủ quỹ THPT Phan Đình Phùng
200000
11/12/2015
4
Nguyễn Xuân Thăng
Cựu học sinh khóa học (2003-2006)
200000
11/12/2015
5
Nguyễn Thị Ngọc Cầm
Cựu học sinh khóa học (2007-2010)
200000
11/12/2015
6
Nguyễn Thị Mộng Hoa
GV THPT Phan Đình Phùng
3000000
11/12/2015
7
Trần Doãn Bình
GV THPT Phan Đình Phùng
500000
12/02/2015
8
Phạm Thị Thu Hằng
GV THPT Phan Đình Phùng
300000
12/02/2015
9
Nguyễn Trọng Hưởng
GV THPT Phan Đình Phùng
500000
12/02/2015
10
Nguyễn Thị Mỹ Duyên
GV THPT Phan Đình Phùng
200000
12/02/2015
11
Thầy Lâm - Cô Hạnh
GV THPT Phan Đình Phùng
500000
12/02/2015
12
Nguyễn Thị Binh
Văn thư THPT Phan Đình Phùng
200000
12/02/2015
13
Nguyễn Thế Lộc
GV THPT Phan Đình Phùng
500000
22/12/2015
14
Nguyễn Hồng Tạo
GV THPT Phan Đình Phùng
200000
22/11/2015
15
Nguyễn Thị Thương
GV THPT Phan Đình Phùng
300000
26/12/2015
16
Nguyễn Đình Thắng
Giáo viên
300000
31/12/2015
17
Trương Thị Thương
Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng
300000
6/1/2016
18
Đặng Thị Nhung
Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng
400000
11/01/2016
19
Phan Ngọc Quảng
Phụ huynh
200000
11/01/2016
11A2( 2015 -2016)
20
Lê Văn Qúy
Phụ huynh
100000
11/1/2016
10A1(2015 - 2016)
21
Cao Xuân Sơn
Phụ huynh
100000
11/01/2016
10A2(2015 -2016)
22
Phạm Thị Hiền
Phụ huynh
100000
11/01/2016
10A3(2015 - 2016)
23
Nguyễn Văn Quyết
Phụ huynh
100000
11/01/2016
10A4(2015 - 2016)
24
Nguyễn Văn Bính
Phụ huynh
100000
11/01/2016
10A5( 2015 -2016)
25
Vũ Thị Ánh Hồng
Phụ huynh
100000
11/01/2016
10A6( 2015 - 2016)
26
Nguyễn Bình Nguyên
Phụ huynh
100000
11/01/2016
10A7(2015 -2016)
27
Nguyễn Văn Quang
Phụ huynh
100000
11/01/2016
10A8(2015 -2016)
28
Nguyễn Chiến Thuật
Phụ huynh
100000
11/01/2016
10A9( 2015 -2016)
29
Nguyễn Đoàn Long
Phụ huynh
100000
11/01/2016
10A10( 2015 -2016)
30
Đào Khắc Đinh
Phụ huynh
100000
11/01/2016
10A11( 2015 -2016)
31
Nguyễn Văn Lương
Phụ huynh
100000
11/01/2016
10A12( 2015 -2016)
32
Đặng Hứa Toàn
Phụ huynh
100000
11/01/2016
10A13( 2015 -2016)
33
Trần Quốc Luận
Phụ huynh
100000
11/01/2016
11A1( 2015 -2016)
34
Võ Xuân Tư
Phụ huynh
100000
11/01/2016
11A2( 2015 -2016)
35
Trương Quang Lâm
Phụ huynh
100000
11/01/2016
11A3( 2015 -2016)
36
Vũ Duy Khanh
Phụ huynh
100000
11/01/2016
11A4( 2015 -2016)
37
Phạm Thị Hiếu
Phụ huynh
100000
11/01/2016
11A5( 2015 -2016)
38
Lê Thị Hiền
Phụ huynh
100000
11/01/2016
11A6( 2015 -2016)
39
Hoàng Minh Giang
Phụ huynh
100000
11/01/2016
11A7( 2015 -2016)
40
Nguyễn Thị Phúc
Phụ huynh
100000
11/01/2016
11A8( 2015 -2016)
41
Phạm Xuân Qúy
Phụ huynh
100000
11/01/2016
11A9( 2015 -2016)
42
Nguyễn Văn Công
Phụ huynh
100000
11/01/2016
11A10( 2015 2016)
43
Nguyễn Thị Cúc
Phụ huynh
100000
11/01/2016
11A11( 2015 -2016)
44
Trần Thị Lan
Phụ huynh
100000
11/01/2016
11A12
45
Đoàn Thị Thắm
Phụ huynh
100000
11/01/2016
12A1( 2015 - 2016)
46
Lê Ngọc Tình
Phụ huynh
100000
11/01/2016
12A2( 2015 - 2016)
47
Lê Thị Xoan
Phụ huynh
100000
11/01/2016
12A3( 2015 - 2016)
48
Phạm Văn Tị
Phụ huynh
100000
11/01/2016
12A1( 2015 - 2016)
49
Nguyễn Viết Hùng
Phụ huynh
100000
11/01/2016
12A5( 2015 -2016)
50
Phạm Viết Lượng
Phụ huynh
100000
11/01/2016
12A6( 2015 -2016)
51
Lê Thị Trâm Anh
Phụ huynh
100000
11/01/2016
12A7( 2015 -2016)
52
Nguyễn Thị Thi
Phụ huynh
100000
11/01/2016
12A8 2015 -2016)
53
Lê Anh Thế
Phụ huynh
100000
11/01/2016
12A9( 2015 -2016)
54
Hà Huy Vĩ
Phụ huynh
100000
11/01/2016
12A10( 2015 -2016)
55
Cao Thanh Thử
Phụ huynh
100000
11/01/2016
12A11( 2015 -2016)
56
Nguyễn Văn Thuộc
Phụ huynh
100000
11/01/2016
TBĐD phụ huynh
57
Hoàng Thị Loan
Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng
1000000
12/01/2016
58
Trần Đại Dương
Phụ huynh
100000
12/01/2016
10A2(2015 - 2016)
59
Nguyễn Quang Đạo
Phụ huynh
100000
12/01/2016
10A2(2015 - 2016)
60
Cao Xuân Sơn
Phụ huynh
200000
12/01/2016
10A2(2015 - 2016)
61
Nguyễn Thị Bính
Phụ huynh
100000
12/01/2016
10A2(2015 - 2016)
62
Nguyễn Trường Sơn
Phụ huynh
100000
12/01/2016
10A2(2015 - 2016)
63
Đỗ Bá Đảng
Phụ huynh
100000
12/01/2016
10A2(2015 - 2016)
64
Trần Văn Khiêm
Phụ huynh
100000
12/01/2016
10A2(2015 - 2016)
65
Phan Quốc Trọng
Phụ huynh
200000
12/01/2016
10A2(2015 - 2016)
66
Phan Văn Hải
Phụ huynh
100000
12/01/2016
10A2(2015 - 2016)
67
Nguyễn Tiến Dũng
Phụ huynh
100000
12/01/2016
10A2(2015 - 2016)
68
Hồ Thị Bình
Phụ huynh
100000
12/01/2016
10A2(2015 - 2016)
69
Ngô Đức Phong
Phụ huynh
100000
12/01/2016
10A2(2015 - 2016)
70
Phạm Thị Loan
Phụ huynh
100000
12/01/2016
10A2(2015 - 2016)
71
Nguyễn Thị Nga
Phụ huynh
100000
12/01/2016
10A2(2015 - 2016)
72
Nguyễn Thị Hà
Phụ huynh
100000
12/01/2016
10A2(2015 - 2016)
73
Nguyễn Thị Hà
Phụ huynh
200000
12/01/2016
10A2(2015 - 2016)
74
Dương Thị Vân
Phụ huynh
100000
12/01/2016
10A2(2015 - 2016)
75
Nguyễn Văn Thành
Phụ huynh
100000
12/01/2016
10A2(2015 - 2016)
76
Trần Thị Ngọc
Phụ huynh
100000
12/01/2016
10A2(2015 - 2016)
77
Đặng Thị Tương
Phụ huynh
100000
12/01/2016
10A2(2015 - 2016)
78
Lê Thị Thương
Phụ huynh
100000
12/01/2016
10A2(2015 - 2016)
79
Trần Thị Thu
Phụ huynh
100000
12/01/2016
10A2(2015 - 2016)
80
Lê Thị Hiên
Phụ huynh
100000
12/01/2016
10A2(2015 - 2016)
81
Trần Thị Thắm
Phụ huynh
100000
12/01/2016
10A2(2015 - 2016)
82
Trần Hữu Hùng
Phụ huynh
100000
12/01/2016
10A2(2015 - 2016)
83
Lê Phúc Lâm
Phụ huynh
100000
12/01/2016
10A2(2015 - 2016)
84
Hoàng Thị Phiến
Phụ huynh
100000
12/01/2016
10A2(2015 - 2016)
85
Phan Trọng Hùng
Phụ huynh
100000
12/01/2016
10A2(2015 - 2016)
86
Nguyễn Việt Bảo
Cựu Giáo viên
200000
13/01/2016
87
Lê Thị Bích Thủy
Phụ huynh
200000
14/01/2016
11A6( 2015 -2016)
88
Võ Thị Thủy
Phụ huynh
100000
14/01/2016
12A4 (2015 -2016)
89
Lê Thị Hoa
Phụ huynh
100000
14/01/2016
12A4 (2015 -2016)
90
Nguyễn Đức Thành
Phụ huynh
100000
14/01/2016
12A4 (2015 -2016)
91
Phan Thị Dung
Phụ huynh
100000
14/01/2016
12A4 (2015 -2016)
92
Nguyễn Thị Hợi
Phụ huynh
100000
14/01/2016
12A4 (2015 -2016)
93
Nguyễn Thị Vân
Phụ huynh
100000
14/01/2016
12A4 (2015 -2016)
94
Phạm Quang Ty
Phụ huynh
100000
14/01/2016
12A4 (2015 -2016)
95
Trần Thị Hậu
Phụ huynh
100000
14/01/2016
12A4 (2015 -2016)
96
Ngô Thị Thùy Linh
Phụ huynh
100000
14/01/2016
12A4 (2015 -2016)
97
Nguyễn Thị Thu Hương
Phụ huynh
100000
14/01/2016
12A4 (2015 -2016)
98
Hà Thị Tư
Phụ huýnh
100000
14/01/2016
12A4 (2015 -2016)
99
Phạm Thị Đào
Phụ huynh
100000
14/01/2016
12A4 (2015 -2016)
100
Ngô Thị Thêu
Phụ huynh
100000
14/01/2016
12A4 (2015 -2016)
101
Nguyễn Doãn Luyến
Phụ huynh
100000
14/01/2016
12A4 (2015 -2016)
102
Trần Thị Hương
Phụ huynh
100000
14/01/2016
12A4 (2015 -2016)
103
Nguyễn Văn Cường
Phụ huynh
100000
14/01/2016
12A4 (2015 -2016)
104
Phạm Thị Hồng
Phụ huynh
100000
14/01/2016
12A4 (2015 -2016)
105
Nguyễn Thị Tuôn
Phụ huynh
100000
14/01/2016
12A4 (2015 -2016)
106
Võ Thị Nho
Phụ huynh
100000
14/01/2016
12A4 (2015 -2016)
107
Phạm Tiến Dũng
Phụ huynh
100000
14/01/2016
12A4 (2015 -2016)
108
Đào Văn Đức
Phụ huynh
100000
14/01/2016
12A4 (2015 -2016)
109
Nguyễn Bá Danh
Phụ huynh
100000
14/01/2016
12A4 (2015 -2016)
110
Nguyễn Thị Doanh
Phụ huynh
100000
14/01/2016
12A4 (2015 -2016)
111
Nguyễn Thị Hiên
Phụ huynh
100000
14/01/2016
12A4 (2015 -2016)
112
Nguyễn Thị Nghệ
Phụ huynh
100000
14/01/2016
12A4 (2015 -2016)
113
Nguyễn Văn Hài
Phụ huynh
100000
14/01/2016
12A4 (2015 -2016)
114
Lê Thị Tý
Phụ huynh
100000
14/01/2016
12A4 (2015 -2016)
115
Trần Văn Chắt
Phụ huynh
100000
14/01/2016
10A5(2015 - 2016)
116
Nguyễn Văn Hào
Phụ huynh
100000
14/01/2016
10A5(2015 - 2016)
117
Tạ Quang Thịnh
Phụ huynh
100000
14/01/2016
10A5(2015 - 2016)
118
Phạm Văn Phúc
Phụ huynh
100000
14/01/2016
10A5(2015 - 2016)
119
Vương Văn Hải
Phụ huynh
50000
14/01/2016
10A5(2015 - 2016)
120
Giáp Văn Cơ
Phụ huynh
30000
14/01/2016
10A5(2015 - 2016)
121
Nguyễn Trọng Hạnh
Phụ huynh
100000
14/01/2016
10A5(2015 - 2016)
122
Nguyễn Hữu Thọ
Phụ huynh
50000
14/01/2016
10A5(2015 - 2016)
123
Trần Thị Tuyến
Phụ huynh
100000
14/01/2016
10A5(2015 - 2016)
124
Phạm Bá Chiến
Phụ huynh
50000
14/01/2016
10A5(2015 - 2016)
125
Phạm Văn Lực
Phụ huynh
50000
14/01/2016
10A5(2015 - 2016)
126
Lâm Văn Tình
Phụ huynh
50000
14/01/2016
10A5(2015 - 2016)
127
Trần Xuân Hùng
Phụ huynh
50000
14/01/2016
10A5(2015 - 2016)
128
Phạm Văn Sinh
Phụ huynh
50000
14/01/2016
10A5(2015 - 2016)
129
Đỗ Văn Thành
Phụ huynh
50000
14/01/2016
10A5(2015 - 2016)
130
Y' Sê Niê
Phụ huynh
50000
14/01/2016
10A5(2015 - 2016)
131
Trương Văn Coóng
Phụ huynh
50000
14/01/2016
10A5(2015 - 2016)
132
Hồ Cô Tấn
Phụ huynh
50000
14/01/2016
10A5(2015 - 2016)
133
Nguyễn Công Dân
Phụ huynh
50000
14/01/2016
10A5(2015 - 2016)
134
Trần Thế Anh
Phụ huynh
50000
14/01/2016
10A5(2015 - 2016)
135
Cao Hùng Anh
Phụ huynh
50000
14/01/2016
10A5(2015 - 2016)
136
Phạm Văn Thành
Phụ huynh
50000
14/01/2016
10A5(2015 - 2016)
137
Lê Văn Hoàn
Phụ huynh
50000
14/01/2016
10A5(2015 - 2016)
138
Trần Văn Thái
Phụ huynh
50000
14/01/2016
10A5(2015 - 2016)
139
Nguyễn Đình Dũng
Phụ huynh
50000
14/01/2016
10A5(2015 - 2016)
140
Nguyễn Văn Nguyệt
Phụ huynh
50000
14/01/2016
10A5(2015 - 2016)
141
Nguyễn Văn Hùng
Phụ huynh
100000
14/01/2016
10A5(2015 - 2016)
142
Trần Đăng Khoa
Phụ huynh
50000
14/01/2016
10A5(2015 - 2016)
143
Phạm Đình Lộc
Phụ huynh
50000
14/01/2016
10A5(2015 - 2016)
144
Phạm Minh Tâm
Phụ huynh
50000
14/01/2016
10A5(2015 - 2016)
145
Y' Soan Byă
Phụ huynh
50000
14/01/2016
10A5(2015 - 2016)
146
Nguyễn Văn Phố
Phụ huynh
30000
14/01/2016
10A5(2015 - 2016)
147
Nguyễn Khắc Bình
Phụ huynh
50000
14/01/2016
10A5(2015 - 2016)
148
Y' Leo Niê
Phụ huynh
50000
14/01/2016
10A5(2015 - 2016)
149
Bùi Văn Ba
Phụ huynh
50000
14/01/2016
10A5(2015 - 2016)
150
Ngô Đình Huy
Phụ huynh
50000
14/01/2016
10A5(2015 - 2016)
151
Vũ Văn Thanh
Phụ huynh
50000
14/01/2016
10A5(2015 - 2016)
152
Nông Văn Năm
Phụ huynh
50000
14/01/2016
10A5(2015 - 2016)
153
Trương Huy Tứ
Phụ huynh
50000
14/01/2016
10A5(2015 - 2016)
154
Phan Văn Chiến
Phụ huynh
30000
14/01/2016
10A5(2015 - 2016)
155
Hồ Văn Lập
Phụ huynh
100000
14/01/2016
10A5(2015 - 2016)
156
GĐ Thầy Nhàn - Cô Bích Hạnh
Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng
1000000
15/01/2016
157
Phan Thị Thảo
Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng
300000
22/01/2016
158
Nguyễn Thị Thơm
Phụ huynh
400000
22/01/2016
10A03(2015-2016)
159
Nguyễn Văn Sơn
Cựu học sinh
200000
25/01/2016
12A3(2014 -2015)
160
Nguyễn Thị Ly
Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng
200000
25/01/2016
161
Gia đình thầy Long - cô Nguyệt
Giáo viên trường THPT Phan Đình Phùng
500000
27/01/2016
162
Nguyễn Đình Dũng
Giáo viên trường THPT Phan Đình Phùng
1000000
27/01/2016
163
Ngô Văn Mười
Giáo viên
500000
28/01/2016
164
Hà Duy Nghĩa
Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng
500000
29/01/2016
165
Phạm Quang Thiện
Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng
500000
29/01/2016
166
Nguyễn Thiên Hương
Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng
500000
29/01/2016
167
Gia đình Minh Tài - Quang Nhã
Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng
600000
29/01/2016
168
Phan Thanh Phương
Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng
500000
29/01/2016
169
Nguyễn Quốc Sinh
Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng
500000
29/01/2016
170
Ngô Thị Lan Hương
Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng
500000
29/01/2016
171
Phan Thanh Kiểu
Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng
500000
29/01/2016
172
Nông Văn Lợi
Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng
500000
29/01/2016
173
Nguyễn Đình Hồng
Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng
500000
29/01/2016
174
Nguyễn Ngọc Thuân
Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng
500000
29/01/2016
175
Trương Văn Tuấn
Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng
300000
29/01/2016
176
Hà Văn Luyện
Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng
300000
29/01/2016
177
Lê Văn Đức
Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng
100000
29/01/2016
178
Nguyễn Thiết Lưu
Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng
300000
29/01/2016
179
Huỳnh Thanh Tiến
Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng
300000
29/01/2016
180
Gia đình Tự Việt - Kim Thoa
Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng
500000
29/01/2016
181
Gia đình Đình Tứ - Bích Hạnh
Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng
500000
29/01/2016
182
Ngô Trọng Lương
Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng
200000
29/01/2016
183
Nguyễn Mạnh Cường
Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng
500000
29/01/2016
184
Phạm Thị Ngọc Lan
Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng
300000
29/01/2016
185
Hồ Bá Thể
Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng
300000
29/01/2016
186
Bùi Thị Lê
Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng
200000
29/01/2016
187
Nguyễn Phong
Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng
300000
29/01/2016
188
Gia đình Sỹ Danh - Minh Phượng
Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng
700000
29/01/2016
189
Nguyễn Thị Ái Vi
Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng
300000
29/01/2016
190
Hoàng Huy Duẫn
Giáo viên trường THPT Phan Đình Phùng
200000
2/02/2016
191
Nguyễn Thị Thủy
Phụ huynh
1000000
22/02/2016
12A1 (2015 -2016)
192
Lê Thị Thanh
Phụ huynh
100000
22/02/2016
12A1 (2015 -2016)
193
Nguyễn Thị Thắm
Phụ huynh
100000
22/02/2016
12A1 (2015 -2016)
194
Đỗ Thị Thuận
Phụ huynh
100000
22/02/2016
12A1 (2015 -2016)
195
Nguyễn Thị Lục
Phụ huynh
100000
22/02/2016
12A1 (2015 -2016)
196
Ngô Thị Khai
Phụ huynh
100000
22/02/2016
12A1 (2015 -2016)
197
Hoàng Văn Cường
Phụ huynh
100000
22/02/2016
12A1 (2015 -2016)
198
Nguyễn Thị Minh
Phụ huynh
100000
22/02/2016
12A1 (2015 -2016)
199
Bùi Trí Luận
Phụ huynh
100000
22/02/2016
12A1 (2015 -2016)
200
Mai Thị Đán
Phụ huynh
100000
22/02/2016
12A1 (2015 -2016)
201
Đoàn Thị Hồng Thắm
Phụ huynh
100000
22/02/2016
12A1 (2015 -2016)
202
Đỗ Thị Gấm
Phụ huynh
100000
22/02/2016
12A1 (2015 -2016)
203
Phùng Thị Huê
Phụ huynh
100000
22/02/2016
12A1 (2015 -2016)
204
Long Thị Sim
Phụ huynh
100000
22/02/2016
12A1 (2015 -2016)
205
H' Mai Niê
Phụ huynh
100000
22/02/2016
12A1 (2015 -2016)
206
Nguyễn Thị Hằng
Phụ huynh
100000
22/02/2016
12A1 (2015 -2016)
207
Nguyễn Thị Thoa
Phụ huynh
100000
22/02/2016
12A1 (2015 -2016)
208
Phan Thị Cúc
Phụ huynh
100000
22/02/2016
12A1 (2015 -2016)
209
Nguyễn Văn Cam
Phụ huynh
100000
22/02/2016
12A1 (2015 -2016)
210
Cao Văn Thái
Phụ huynh
100000
22/02/2016
12A1 (2015 -2016)
211
Hồ Văn Thắng
Phụ huynh
100000
22/02/2016
12A1 (2015 -2016)
212
Nguyễn Huy Yến
Phụ huynh
100000
22/02/2016
12A1 (2015 -2016)
213
Nguyễn Văn Đình
Phụ huynh
100000
22/02/2016
12A1 (2015 -2016)
214
Bế Kim Thiện
Phụ huynh
100000
22/02/2016
12A1 (2015 -2016)
215
Nguyễn Qúy Long
Phụ huynh
100000
22/02/2016
12A1 (2015 -2016)
216
Nguyễn Công Chuẩn
Phụ huynh
100000
22/02/2016
12A1 (2015 -2016)
217
Nguyễn Trường Biếu
Phụ huynh
100000
22/02/2016
12A1 (2015 -2016)
218
Nguyễn Thị Thuận
Phụ huynh
100000
22/02/2016
12A1 (2015 -2016)
219
Lê Văn Hùng
Phụ huynh
100000
22/02/2016
12A1 (2015 -2016)
220
Ngô Văn Hiệp
Phụ huynh
100000
22/02/2016
12A1 (2015 -2016)
221
Phạm Văn Hùng
Phụ huynh
100000
22/02/2016
12A1 (2015 -2016)
222
Đàm Văn Lâm
Phụ huynh
100000
22/02/2016
12A1 (2015 -2016)
223
Hoàng Văn Năm
Phụ huynh
100000
22/02/2016
12A1 (2015 -2016)
224
Nguyễn Văn Diên
Phụ huynh
100000
22/02/2016
12A1 (2015 -2016)
225
Đặng Đình Hiệp
Phụ huynh
100000
22/02/2016
12A1 (2015 -2016)
226
Đào Ngọc Sơn
Phụ huynh
100000
22/02/2016
11A2( 2015 -2016)
227
Đặng Hữu Ngoãn
Phụ huynh
100000
22/02/2016
11A2( 2015 -2016)
228
Lê Thị Tiểu Phụng
Phụ huynh
100000
22/02/2016
11A2( 2015 -2016)
229
Trương Thị Tuyết
Phụ huynh
100000
22/02/2016
11A2( 2015 -2016)
230
Nguyễn Thị Hường
Phụ huynh
100000
22/02/2016
11A2( 2015 -2016)
231
Thái Thị Nguyệt
Phụ huynh
100000
22/02/2016
11A2( 2015 -2016)
232
Hoàng Thị Hiếu
Phụ huynh
100000
22/02/2016
11A2( 2015 -2016)
233
Nguyễn Thị Thuấn
Phụ huynh
100000
22/02/2016
11A2( 2015 -2016)
234
Lê Thị Nga
Phụ huynh
100000
22/02/2016
11A2( 2015 -2016)
235
Nguyễn Thị Loan
Phụ huynh
100000
22/02/2016
11A2( 2015 -2016)
236
Phùng Thị Khanh
Phụ huynh
100000
22/02/2016
11A2( 2015 -2016)
237
Đoàn Thanh Bình
Phụ huynh
100000
22/02/2016
11A2( 2015 -2016)
238
Nguyễn Thị Tân
Phụ huynh
100000
22/02/2016
11A2( 2015 -2016)
239
Trần Thị Lan
Phụ huynh
100000
22/02/2016
11A2( 2015 -2016)
240
Nguyễn Thị An
Phụ huynh
100000
22/02/2016
11A2( 2015 -2016)
241
Nguyễn Bá Xuyến
Phụ huynh
100000
22/02/2016
11A2( 2015 -2016)
242
Nguyễn Thị Mai
Phụ huynh
100000
22/02/2016
11A2( 2015 -2016)
243
Vũ Thị Đức
Phụ huynh
100000
22/02/2016
11A2( 2015 -2016)
244
Long Thị Giang
Phụ huynh
100000
22/02/2016
11A2( 2015 -2016)
245
Phan Văn Thìn
Phụ huynh
100000
22/02/2016
11A2( 2015 -2016)
246
Đỗ Đức Nghĩa
Phụ huynh
100000
22/02/2016
11A2( 2015 -2016)
247
Dương Công Lý
Phụ huynh
100000
22/02/2016
11A2( 2015 -2016)
248
Hồng Như Tiên
Phụ huynh
100000
22/02/2016
11A2( 2015 -2016)
249
Nguyễn Văn Loan
Phụ huynh
100000
22/02/2016
11A2( 2015 -2016)
250
Phạm Xuân Đức
Phụ huynh
100000
22/02/2016
11A2( 2015 -2016)
251
Nguyễn Văn Thái
Phụ huynh
100000
22/02/2016
11A3( 2015 -2016)
252
Hoàng Thị Hồng Hạnh
Phụ huynh
100000
22/02/2016
11A3( 2015 -2016)
253
Trần Thị Hoa
Phụ huynh
100000
22/02/2016
11A3( 2015 -2016)
254
Lê Thị Lâm
Phụ huynh
100000
22/02/2016
11A3( 2015 -2016)
255
Phạm Văn Thứ
Phụ huynh
100000
22/02/2016
11A3( 2015 -2016)
256
Trương Quang Lâm
Phụ huynh
200000
22/02/2016
11A3( 2015 -2016)
257
Nguyễn Thị Thảo
Phụ huynh
100000
22/02/2016
11A3( 2015 -2016)
258
Hoàng Thị Biển
Phụ huynh
100000
22/02/2016
11A3( 2015 -2016)
259
Nguyễn Thị Kim Yến
Phụ huynh
100000
22/02/2016
11A3( 2015 -2016)
260
Đàm Thị Xuân
Phụ huynh
100000
22/02/2016
11A3( 2015 -2016)
261
Phạm Thị Lý
Phụ huynh
100000
22/02/2016
11A3( 2015 -2016)
262
Nguyễn Tiến Dương
Phụ huynh
100000
22/02/2016
11A3( 2015 -2016)
263
Phạm Thị Hương
Phụ huynh
100000
22/02/2016
11A3( 2015 -2016)
264
Nguyễn Đức Vương
Phụ huynh
100000
22/02/2016
11A3( 2015 -2016)
265
Huỳnh Bá Nam
Phụ huynh
100000
22/02/2016
11A3( 2015 -2016)
266
Vy Văn Thành
Phụ huynh
100000
22/02/2016
11A3( 2015 -2016)
267
Hoàng Từng
Phụ huynh
100000
22/02/2016
11A3( 2015 -2016)
268
Hoàng Văn Dũng
Phụ huynh
100000
22/02/2016
11A3( 2015 -2016)
269
Trương Văn Cóong
Phụ huynh
100000
22/02/2016
11A3( 2015 -2016)
270
Huỳnh Bá Nam
Phụ huynh
100000
22/02/2016
11A3( 2015 -2016)
271
Nguyễn Thị Thảo
Phụ huynh
100000
22/02/2016
11A3( 2015 -2016)
272
Dương Quốc An
Phụ huynh
100000
22/02/2016
11A3( 2015 -2016)
273
Nguyễn Trọng Cường
Phụ huynh
100000
22/02/2016
11A3( 2015 -2016)
274
Lưu Công Dung
Phụ huynh
100000
22/02/2016
11A3( 2015 -2016)
275
Bùi Xuân Thành
Phụ huynh
100000
22/02/2016
11A3( 2015 -2016)
276
Lê Văn Thạo
Phụ huynh
100000
22/02/2016
11A3( 2015 -2016)
277
Đỗ Văn Tuấn
Phụ huynh
100000
22/02/2016
11A3( 2015 -2016)
278
Lê Thị Điệp
Phụ huynh
100000
22/02/2016
11A3( 2015 -2016)
279
Hà Thị Do
Phụ huynh
100000
22/02/2016
11A3( 2015 -2016)
280
Trần Xuân Ngọc
Phụ huynh
100000
22/02/2016
11A3( 2015 -2016)
281
Ngô Văn Thư
Phụ huynh
100000
22/02/2016
11A3( 2015 -2016)
282
Huỳnh Văn Lộc
Phụ huynh
100000
22/02/2016
11A3( 2015 -2016)
283
Nguyễn Trọng Thành
Phụ huynh
100000
22/02/2016
11A3( 2015 -2016)
284
Hà Thị Giàu
Phụ huynh
50000
22/02/2016
10A12( 2015 -2016)
285
Đặng Văn Thượng
Phụ huynh
50000
22/02/2016
10A12( 2015 -2016)
286
Nguyễn Thị Mười
Phụ huynh
50000
22/02/2016
10A12( 2015 -2016)
287
Ngô Văn Thinh
Phụ huynh
50000
22/02/2016
10A10( 2015 -2016)
288
Nguyễn Văn Xô
Phụ huynh
50000
22/02/2016
10A12( 2015 -2016)
289
Dương Văn Phúc
Phụ huynh
50000
22/02/2016
10A12( 2015 -2016)
290
Nguyễn Thị Châu
Phụ huynh
50000
22/02/2016
10A12( 2015 -2016)
291
Nguyễn Hữu Tài
Phụ huynh
100000
22/02/2016
10A12( 2015 -2016)
292
Phạm Hoàng Khanh
Phụ huynh
100000
22/02/2016
10A12( 2015 -2016)
293
Tạ Quang Nhâm
Phụ huynh
100000
22/02/2016
10A12( 2015 -2016)
294
Lê Đình Bằng
Phụ huynh
50000
22/02/2016
10A12( 2015 -2016)
295
Nguyễn Văn Đường
Phụ huynh
50000
22/02/2016
10A12( 2015 -2016)
296
Nguyễn Lan
Phụ huynh
100000
22/02/2016
10A12( 2015 -2016)
297
Nguyễn Duy Bé
Phụ huynh
100000
22/02/2016
10A12( 2015 -2016)
298
Nguyễn Tiến Thu
Phụ huynh
50000
22/02/2016
10A12( 2015 -2016)
299
Trần Thị Độ
Phụ huynh
50000
22/02/2016
10A12( 2015 -2016)
300
Phan Văn Hanh
Phụ huynh
50000
22/02/2016
10A12( 2015 -2016)
301
Hồ Văn Bình
Phụ huynh
50000
22/02/2016
10A12( 2015 -2016)
302
Y' Bin Knul
Phụ huynh
50000
22/02/2016
10A12( 2015 -2016)
303
Nguyễn Trọng Tịnh
Phụ huynh
50000
22/02/2016
10A12( 2015 -2016)
304
Nguyễn Duy Hưng
Phụ huynh
100000
22/02/2016
10A12( 2015 -2016)
305
Phan Văn Đức
Phụ huynh
50000
22/02/2016
10A12( 2015 -2016)
306
Trần Đức Cao
Phụ huynh
50000
22/02/2016
10A12( 2015 -2016)
307
Nguyễn Thị Tuyết
Phụ huynh
50000
22/02/2016
10A12( 2015 -2016)
308
Nguyễn Thị Nguyệt
Phụ huynh
100000
22/02/2016
10A12( 2015 -2016)
309
Nguyễn Thị Hiền
Phụ huynh
100000
22/02/2016
10A12( 2015 -2016)
310
Hoàng Văn Chiến
Phụ huynh
100000
22/02/2016
10A12( 2015 -2016)
311
Trần Đình Toàn
Phụ huynh
50000
22/02/2016
10A12( 2015 -2016)
312
Nguyễn Thị Bình
Phụ huynh
50000
22/02/2016
10A12( 2015 -2016)
313
Lê Văn Bảng
Phụ huynh
50000
22/02/2016
10A12( 2015 -2016)
314
Đỗ Quang Duy
Phụ huynh
50000
22/02/2016
10A12( 2015 -2016)
315
Nguyễn Văn Hướng
Phụ huynh
50000
22/02/2016
10A12( 2015 -2016)
316
Phan Xuân Đoàn
Phụ huynh
100000
22/02/2016
10A12( 2015 -2016)
317
Hoàng Văn Quân
Phụ huynh
50000
22/02/2016
10A12( 2015 -2016)
318
Nguyễn Đình Sinh
Phụ huynh
50000
22/02/2016
10A12( 2015 -2016)
319
Nguyễn Thị Tâm
Phụ huynh
50000
22/02/2016
10A12( 2015 -2016)
320
Lưu Công Dung
Phụ huynh
50000
22/02/2016
10A12( 2015 -2016)
321
Nguyễn Văn Trường
Phụ huynh
50000
22/02/2016
10A12( 2015 -2016)
322
Vi Văn Hòa
Phụ huynh
50000
22/02/2016
10A12( 2015 -2016)
323
Y' Thông Niê
Phụ huynh
50000
22/02/2016
10A12( 2015 -2016)
324
Đỗ Qúy Hậu
Phụ huynh
100000
22/02/2016
10A12( 2015 -2016)
325
Phan Tấn Cường
Phụ huynh
100000
22/02/2016
10A13( 2015 -2016)
326
Đặng Hữu Toàn
Phụ huynh
100000
22/02/2016
10A13( 2015 -2016)
327
Nguyễn Đình Toàn
Phụ huynh
100000
22/02/2016
10A13( 2015 -2016)
328
Đỗ Văn Hùng
Phụ huynh
100000
22/02/2016
10A13( 2015 -2016)
329
Lê Doãn Tuấn
Phụ huynh
100000
22/02/2016
10A13( 2015 -2016)
330
Nguyễn Xuân Hương
Phụ huynh
100000
22/02/2016
10A13( 2015 -2016)
331
Nguyễn Tôn Viễn
Phụ huynh
100000
22/02/2016
10A13( 2015 -2016)
332
Đỗ Thị Chuyên
Phụ huynh
100000
22/02/2016
10A13( 2015 -2016)
333
Nguyễn Văn Ngọc
Phụ huynh
100000
22/02/2016
10A13( 2015 -2016)
334
Trần Văn Nguyên
Phụ huynh
100000
22/02/2016
10A13( 2015 -2016)
335
Hoàng Văn Hải
Phụ huynh
100000
22/02/2016
10A13( 2015 -2016)
336
Phạm Bá Phương
Phụ huynh
100000
22/02/2016
10A13( 2015 -2016)
337
Ngân Văn Qua
Phụ huynh
100000
22/02/2016
10A13( 2015 -2016)
338
Nguyễn Ngọc Quyền
Phụ huynh
100000
22/02/2016
10A13( 2015 -2016)
339
Hà Văn Ngoan
Phụ huynh
100000
22/02/2016
10A13( 2015 -2016)
340
Nguyễn Văn Thu
Phụ huynh
100000
22/02/2016
10A13( 2015 -2016)
341
Bùi Đức Diện
Phụ huynh
100000
22/02/2016
10A13( 2015 -2016)
342
Nguyễn Mạnh Tường
Phụ huynh
100000
22/02/2016
10A13( 2015 -2016)
343
Huỳnh Diệp
Phụ huynh
100000
22/02/2016
10A13( 2015 -2016)
344
Bùi Văn Lợi
Phụ huynh
100000
22/02/2016
10A13( 2015 -2016)
345
Huỳnh Gia Tiếp
Phụ huynh
100000
22/02/2016
10A13( 2015 -2016)
346
Nguyễn Văn Ngọc
Phụ huynh
100000
22/02/2016
10A13( 2015 -2016)
347
Trần Thị Tịnh
Phụ huynh
100000
22/02/2016
10A13( 2015 -2016)
348
H' Ren Niê
Phụ huynh
100000
22/02/2016
10A13( 2015 -2016)
349
Nguyễn Thị Nhạn
Phụ huynh
100000
22/02/2016
10A13( 2015 -2016)
350
Đặng Văn Lực
Phụ huynh
100000
22/02/2016
10A13( 2015 -2016)
351
Lê Thanh Tịnh
Phụ huynh
100000
22/02/2016
10A13( 2015 -2016)
352
Lương Xuân Hưng
Phụ huynh
100000
22/02/2016
10A13( 2015 -2016)
353
Trần Đình Phương
Phụ huynh
100000
22/02/2016
10A13( 2015 -2016)
354
Vương Thị Quyết
Phụ huynh
100000
22/02/2016
10A13( 2015 -2016)
355
Nguyễn Thị Hồng Nhung
Phụ huynh
100000
22/02/2016
10A13( 2015 -2016)
356
Mai Thị Xuê
Phụ huynh
100000
22/02/2016
10A13( 2015 -2016)
357
Nguyễn Văn Minh
Phụ huynh
100000
22/02/2016
10A13( 2015 -2016)
358
Đỗ Qúy Tưởng
Phụ huynh
100000
22/02/2016
10A13( 2015 -2016)
359
Nguyễn Văn Hường
Phụ huynh
100000
22/02/2016
10A13( 2015 -2016)
360
Phạm Xuân Thống
Phụ huynh
100000
22/02/2016
10A13( 2015 -2016)
361
Hồ Thị Nghị
Phụ huynh
100000
22/02/2016
10A13( 2015 -2016)
362
Chu Đăng Tưởng
Phụ huynh
100000
22/02/2016
10A13( 2015 -2016)
363
Nguyễn Thị Khuyên
Phụ huynh
100000
22/02/2016
10A13( 2015 -2016)
364
Lê Minh Đức
Phụ huynh
100000
22/02/2016
12A7 (2015 -2016)
365
Nguyễn Ngọc Minh
Phụ huynh
100000
22/02/2016
12A7 (2015 -2016)
366
Đặng Thái Hồng
Phụ huynh
100000
22/02/2016
12A7 (2015 -2016)
367
Nguyễn Đỗ Tuấn
Phụ huynh
100000
22/02/2016
12A7 (2015 -2016)
368
Phạm Thị Hương
Phụ huynh
100000
22/02/2016
12A7 (2015 -2016)
369
Phạm Công Khiên
Phụ huynh
100000
22/02/2016
12A7 (2015 -2016)
370
Nguyễn Thị Lan
Phụ huynh
100000
22/02/2016
12A7 (2015 -2016)
371
Nguyễn Thị Thu Hường
Phụ huynh
100000
22/02/2016
12A7 (2015 -2016)
372
Hứa Thị Khiên
Phụ huynh
100000
22/02/2016
12A7 (2015 -2016)
373
Nguyễn Văn Phúc
Phụ huynh
100000
22/02/2016
12A7 (2015 -2016)
374
Vi Văn Thận
Phụ huynh
100000
22/02/2016
12A7 (2015 -2016)
375
Phan Thị Nhuận
Phụ huynh
100000
22/02/2016
12A7 (2015 -2016)
376
Ngô Thị Huế
Phụ huynh
100000
22/02/2016
12A7 (2015 -2016)
377
Lê Thị Qúy
Phụ huynh
100000
22/02/2016
12A7(2015 -2016)
378
Lưu Xuân Huỳnh
Phụ huynh
100000
22/02/2016
12A7(2015 -2016)
379
Nguyễn Thị Thủy
Phụ huynh
100000
22/02/2016
12A7(2015 -2016)
380
Nguyễn Thành Lập
Phụ huynh
100000
22/02/2016
12A7(2015 -2016)
381
Phùng Thị Minh
Phụ huynh
100000
22/02/2016
12A7(2015 -2016)
382
Phùng Thị Thạch
Phụ huynh
100000
22/02/2016
12A7(2015 -2016)
383
Ngô Văn Hực
Phụ huynh
100000
22/02/2016
12A7(2015 -2016)
384
Nguyễn Chí Sơn
Phụ huynh
100000
22/02/2016
12A7(2015 -2016)
385
Ngô Văn Thỉnh
Phụ huynh
100000
22/02/2016
12A7(2015 -2016)
386
Hoàng Đức Chiến
Phụ huynh
100000
22/02/2016
12A7(2015 -2016)
387
Trần Minh Hòa
Phụ huynh
100000
22/02/2016
12A7(2015 -2016)
388
Nguyễn Đình Lộc
Phụ huynh
100000
22/02/2016
12A7(2015 -2016)
389
Vũ Văn Hòa
Phụ huynh
100000
22/02/2016
12A7(2015 -2016)
390
Phan Công Hiếu
Phụ huynh
100000
22/02/2016
12A7(2015 -2016)
391
Nguyễn Hữu Đức
Phụ huynh
100000
22/02/2016
12A7(2015 -2016)
392
Mai Văn Luận
Phụ huynh
100000
22/02/2016
12A7(2015 -2016)
393
Nguyễn Văn Thà
Phụ huynh
100000
22/02/2016
12A7(2015 -2016)
394
Lê Doãn Thành
Phụ huynh
100000
22/02/2016
12A7(2015 -2016)
395
Vũ Thị Hiệp
Phụ huynh
100000
22/02/2016
12A7(2015 -2016)
396
Đỗ Đức Năm
Phụ huynh
100000
22/02/2016
12A7(2015 -2016)
397
Nguyễn Thị Cảnh
Phụ huynh
100000
22/02/2016
12A7(2015 -2016)
398
Vũ Thị Hằng
Phụ huynh
100000
22/02/2016
12A7(2015 -2016)
399
Phùng Thị Điểm
Phụ huynh
100000
22/02/2016
12A7(2015 -2016)
400
Nguyễn Thị Thoa
Phụ huynh
100000
22/02/2016
10A132015 -2016)
401
Ngô Phúc Hoàng
Học sinh
200000
22/02/2016
10(chuyển tới)
402
Trần Văn Thông
Học sinh
200000
22/02/2016
10(chuyển tới)
403
Nguyễn Minh Thái
Học sinh
200000
22/02/2016
10(chuyển tới)
404
Phạm Đức Toàn
Học sinh
200000
22/02/2016
10(chuyển tới)
405
Nguyễn Thị Tâm
Gv trường THPT Phan Đình Phùng
200000
22/02/2016
406
Trương Thị Chánh
Phụ huynh
100000
22/02/2016
12A7 (2015 -2016)
407
Cao Xuân Chung
Phụ huynh
100000
22/02/2016
12A7 (2015 -2016)
408
Nguyễn Thị Nga
Phụ huynh
100000
22/02/2016
12A1 (2015 -2016)
409
Bàng Văn Phú
Phụ huynh
100000
22/02/2016
12A1 (2015 -2016)
410
Phan Thanh Quyết
Phụ huynh
100000
22/02/2016
12A1 (2015 -2016)
411
Y' Jiê Byă
Phụ huynh
100000
22/02/2016
12A1 (2015 -2016)
412
Nguyễn Đình Vui
Phụ huynh
100000
22/02/2016
12A1 (2015 -2016)
413
Lê Thị Nhị
Phụ huynh
100000
22/02/2016
12A1 (2015 -2016)
414
Nguyễn Văn Hưng
Phụ huynh
100000
22/02/2016
12A1 (2015 -2016)
415
Trần Thị Thu Hiền
Gv trường THPT Phan Đình Phùng
200000
1/03/2016
416
Nguyễn Thị Lê
Gv trường THPT Phan Đình Phùng
200000
1/03/2016
417
Nguyễn Thị Nga
Cựu học sinh
500000
1/03/2016
12A8(2005 -2008)
418
Nguyễn Văn Dũng
Phụ huynh
50000
1/03/2016
10A8(2015 -2016)
419
Nguyễn Đoàn Tài
Phụ huynh
50000
1/03/2016
10A8(2015 -2016)
420
Nguyễn Đức Vượng
Phụ huynh
50000
1/03/2016
10A8(2015 -2016)
421
Nguyễn Văn Định
Phụ huynh
50000
1/03/2016
10A8(2015 -2016)
422
La Văn Phương
Phụ huynh
50000
1/03/2016
10A8(2015 -2016)
423
Lương Văn Hữu
Phụ huynh
50000
1/03/2016
10A8(2015 -2016)
424
Nguyễn Văn Quang
Phụ huynh
50000
1/03/2016
10A8(2015 -2016)
425
Đào Văn Trọng
Phụ huynh
50000
1/03/2016
10A8(2015 -2016)
426
Nguyễn Xuân Tấn
Phụ huynh
50000
1/03/2016
10A8(2015 -2016)
427
Phạm Đức Huân
Phụ huynh
50000
1/03/2016
10A8(2015 -2016)
428
Võ Xuân Chung
Phụ huynh
50000
1/03/2016
10A8(2015 -2016)
429
Phan Tiến Dũng
Phụ huynh
50000
1/03/2016
10A8(2015 -2016)
430
Nguyễn Văn Vinh
Phụ huynh
50000
1/03/2016
10A8(2015 -2016)
431
Nguyễn Văn Khắc
Phụ huynh
50000
1/03/2016
10A8(2015 -2016)
432
Nguyễn Văn Tiến
Phụ huynh
50000
1/03/2016
10A8(2015 -2016)
433
Phan Văn Hải
Phụ huynh
50000
1/03/2016
10A8(2015 -2016)
434
Lê Xuân Hợp
Phụ huynh
50000
1/03/2016
10A8(2015 -2016)
435
Dương Văn Kỳ
Phụ huynh
50000
1/03/2016
10A8(2015 -2016)
436
Nguyễn Ngọc Hải
Phụ huynh
50000
1/03/2016
10A8(2015 -2016)
437
Lê Văn Nhất
Phụ huynh
50000
1/03/2016
10A8(2015 -2016)
438
Y' Ten Niê
Phụ huynh
50000
1/03/2016
10A8(2015 -2016)
439
Vi Văn Luận
Phụ huynh
50000
1/03/2016
10A8(2015 -2016)
440
Phan Ngọc Nhất
Phụ huynh
50000
1/03/2016
10A8(2015 -2016)
441
Nguyễn Ngọc Minh
Phụ huynh
50000
1/03/2016
10A8(2015 -2016)
442
Trương Quang Thắng
Phụ huynh
50000
1/03/2016
10A8(2015 -2016)
443
Nguyễn Văn Trường
Phụ huynh
100000
1/03/2016
10A8(2015 -2016)
444
Ngô Văn Tình
Phụ huynh
50000
1/03/2016
10A8(2015 -2016)
445
Y' Đin Ajun
Phụ huynh
50000
1/03/2016
10A8(2015 -2016)
446
Nguyễn Công Thông
Phụ huynh
50000
1/03/2016
10A8(2015 -2016)
447
Phạm Hồng Quân
Phụ huynh
50000
1/03/2016
10A8(2015 -2016)
448
Vũ Đức Bưu
Phụ huynh
50000
1/03/2016
10A8(2015 -2016)
449
Nguyễn Tiến Lượng
Phụ huynh
50000
1/03/2016
10A8(2015 -2016)
450
Nguyễn Văn Sơn
Phụ huynh
50000
1/03/2016
10A8(2015 -2016)
451
Nguyễn Văn Bảo
Phụ huynh
50000
1/03/2016
10A8(2015 -2016)
452
Nguyễn Văn Lâm
Phụ huynh
50000
1/03/2016
10A8(2015 -2016)
453
Trần Văn Hùng
Phụ huynh
50000
1/03/2016
10A8(2015 -2016)
454
Trần Văn Giang
Phụ huynh
50000
1/03/2016
10A8(2015 -2016)
455
Ngô Văn Doanh
Phụ huynh
50000
1/03/2016
10A8(2015 -2016)
456
Hoàng Văn Nin
Phụ huynh
50000
1/03/2016
10A8(2015 -2016)
457
Nguyễn Văn Tâm
Phụ huynh
50000
1/03/2016
10A8(2015 -2016)
458
Hoàng Xuân Đài
Phụ huynh
50000
1/03/2016
10A8(2015 -2016)
459
Phan Văn Hóa
Phụ huynh
50000
1/03/2016
10A8(2015 -2016)
460
Phạm Văn Trường
Phụ huynh
50000
1/03/2016
10A8(2015 -2016)
461
Nguyễn Quang Nguyên
Phụ huynh
50000
1/03/2016
10A8(2015 -2016)
462
Gia Đình Thầy Sơn - Cô Lan
GV Trường THPT Phan Đình Phùng
500000
9/3/2016
463
Nguyễn Đăng Sĩ
Phụ huynh
150000
10/3/2016
12A3 (2015-2016)
464
Lương Văn Thành
Phụ huynh
150000
10/3/2016
12A3 (2015-2016)
645
Lộc Văn Thành
Phụ huynh
150000
10/3/2016
12A3 (2015-2016)
646
Tô Văn Hùng
Phụ huynh
150000
10/3/2016
12A3 (2015-2016)
647
Nguyễn Hữu Nam
Phụ huynh
150000
10/3/2016
12A3 (2015-2016)
648
Trần Thị Sáu
Phụ huynh
150000
10/3/2016
12A3 (2015-2016)
649
Nguyễn Văn Hợp
Phụ huynh
150000
10/3/2016
12A3 (2015-2016)
650
Hồ Duy Thông
Phụ huynh
150000
10/3/2016
12A3 (2015-2016)
651
Hồ Thị Hạnh
Phụ huynh
150000
10/3/2016
12A3 (2015-2016)
652
Hồ Ngọc Thanh
Phụ huynh
150000
10/3/2016
12A3 (2015-2016)
653
Lê Hạ Bảo
Phụ huynh
150000
10/3/2016
12A3 (2015-2016)
654
Trần Văn Trung
Phụ huynh
150000
10/3/2016
12A3 (2015-2016)
655
Phạm Văn Luân
Phụ huynh
150000
10/3/2016
12A3 (2015-2016)
656
Nguyễn Thị Tình
Phụ huynh
150000
10/3/2016
12A3 (2015-2016)
657
Phạm Quang Chín
Phụ huynh
150000
10/3/2016
12A3 (2015-2016)
658
Phạm Đình Chiến
Phụ huynh
150000
10/3/2016
12A3 (2015-2016)
659
Đỗ Văn Bảo
Phụ huynh
150000
10/3/2016
12A3 (2015-2016)
660
Lê Thị Chỉ
Phụ huynh
150000
10/3/2016
12A3 (2015-2016)
661
Nguyễn Văn Thái
Phụ huynh
150000
10/3/2016
12A3 (2015-2016)
662
Hoàng Văn Sâm
Phụ huynh
150000
10/3/2016
12A3 (2015-2016)
663
Phạm Trường
Phụ huynh
150000
10/3/2016
12A3 (2015-2016)
664
Nguyễn Đình Chanh
Phụ huynh
150000
10/3/2016
12A3 (2015-2016)
665
Bùi Xuân Trai
Phụ huynh
150000
10/3/2016
12A3 (2015-2016)
666
Ngô Đăng Học
Phụ huynh
150000
10/3/2016
12A3 (2015-2016)
667
Võ Thị Hiệp
Phụ huynh
150000
10/3/2016
12A3 (2015-2016)
668
Lê Văn Nam
Phụ huynh
150000
10/3/2016
12A3 (2015-2016)
669
Lê Trọng Công
Phụ huynh
150000
10/3/2016
12A3 (2015-2016)
670
Chu Văn Thành
Phụ huynh
150000
10/3/2016
12A3 (2015-2016)
671
Trần Văn Trọng
Phụ huynh
150000
10/3/2016
12A3 (2015-2016)
672
Nguyễn Đức Cường
Phụ huynh
150000
10/3/2016
12A3 (2015-2016)
673
Trần Văn Tình
Phụ huynh
150000
10/3/2016
12A3 (2015-2016)
674
Lê Thị Xoan
Phụ huynh
150000
10/3/2016
12A3 (2015-2016)
675
Nguyễn Văn Chí
Phụ huynh
150000
10/3/2016
12A3 (2015-2016)
676
Vũ Việt Anh
Phụ huynh
150000
10/3/2016
12A3 (2015-2016)
677
Vũ Thị Vi
Phụ huynh
150000
10/3/2016
12A3 (2015-2016)
678
Vũ Thị Hân
Phụ huynh
150000
10/3/2016
12A3 (2015-2016)
679
Nguyễn Bình Thuận
Phụ huynh
150000
10/3/2016
12A3 (2015-2016)
680
Hoàng Văn Đằng
Phụ huynh
150000
10/3/2016
12A3 (2015-2016)
681
Nguyễn Văn Lí
Phụ huynh
150000
10/3/2016
12A3 (2015-2016)
682
Hứa Đức Long
Phụ huynh
150000
10/3/2016
12A3 (2015-2016)
683
Nguyễn Văn Cúc
Phụ huynh
100000
18/3/2016
11A10
684
Ngô Văn Mùi
Phụ huynh
100000
18/3/2016
11A10 (2015 -2016)
685
Phạm Thế Phong
Phụ huynh
100000
18/3/2016
11A10 (2015 -2016)
686
Hà Văn Thắng
Phụ huynh
100000
18/3/2016
11A10 (2015 -2016)
687
Hoàng Xuân Qúy
Phụ huynh
100000
18/3/2016
11A10 (2015 -2016)
688
Lê Đăng Kiều
Phụ huynh
100000
18/3/2016
11A10 (2015 -2016)
689
Phạm Đức Hoàn
Phụ huynh
100000
18/3/2016
11A10 (2015 -2016)
690
Dương Công Phương
Phụ huynh
100000
18/3/2016
11A10 (2015 -2016)
691
Hoàng Duy Lập
Phụ huynh
100000
18/3/2016
11A10 (2015 -2016)
692
Nguyễn Văn Công
Phụ huynh
100000
18/3/2016
11A10 (2015 -2016)
693
Mai Văn Lục
Phụ huynh
100000
18/3/2016
11A10 (2015 -2016)
694
Hồ Văn Bình
Phụ huynh
100000
18/3/2016
11A10 (2015 -2016)
695
Hoàng Văn Diệp
Phụ huynh
100000
18/3/2016
11A10 (2015 -2016)
696
Lê Văn Hiếu
Phụ huynh
100000
18/3/2016
11A10 (2015 -2016)
697
Nông Văn Sồng
Phụ huynh
100000
18/3/2016
11A10 (2015 -2016)
698
Trương Xuân Nin
Phụ huynh
100000
18/3/2016
11A10 (2015 -2016)
699
Y' Ship Niê
Phụ huynh
100000
18/3/2016
11A10 (2015 -2016)
700
Hoàng Văn Ninh
Phụ huynh
100000
18/3/2016
11A10 (2015 -2016)
701
Y ' Dijk Byă
Phụ huynh
100000
18/3/2016
11A10 (2015 -2016)
702
Nguyễn Xuân Nhân
Phụ huynh
100000
18/3/2016
11A10 (2015 -2016)
703
Nguyễn Thanh Lộc
Phụ huynh
100000
18/3/2016
11A10 (2015 -2016)
704
Bùi Văn Kỷ
Phụ huynh
100000
18/3/2016
11A10 (2015 -2016)
705
Phan Văn Hoan
Phụ huynh
100000
18/3/2016
11A10 (2015 -2016)
706
Nguyễn Xuân Khuyến
Phụ huynh
100000
18/3/2016
11A10 (2015 -2016)
707
Đỗ Văn Chi
Phụ huynh
100000
18/3/2016
11A10 (2015 -2016)
708
Hồ Việt Bắc
Phụ huynh
100000
18/3/2016
11A10 (2015 -2016)
709
Nguyễn Văn Bảo
Phụ huynh
100000
18/3/2016
11A10 (2015 -2016)
710
Trần Thị Kỉ
Phụ huynh
100000
18/3/2016
11A10 (2015 -2016)
711
Bùi Văn Sinh
Phụ huynh
100000
18/3/2016
11A10 (2015 -2016)
712
Lê Như Đông
Phụ huynh
100000
18/3/2016
11A10 (2015 -2016)
713
Nguyễn Quốc Toản
Phụ huynh
100000
18/3/2016
11A10 (2015 -2016)
714
Y' Lên Niê
Phụ huynh
100000
18/3/2016
11A10 (2015 -2016)
715
Lê Thị Tuyết
GV Trường THPT Phan Đình Phùng
500000
18/3/2016
716
GĐ Cô Phương Thảo - Văn Giao
GV Trường THPT Phan Đình Phùng
500000
21/03/2016
717
Cao Văn Nhân
GV Trường THPT Phan Đình Phùng
200000
21/03/2016
718
Trần Thị Phượng
GV Trường THPT Phan Đình Phùng
200000
11/03/2016
719
Phan Thị Hoài Phương
GV Trường THPT Phan Đình Phùng
200000
21/03/2016
720
Nguyễn Thị Lụa
Phụ huynh
100000
28/3/2016
12A2 (2015-2016)
721
Phan Thị Chen
Phụ huynh
100000
28/3/2016
12A2 (2015-2016)
722
Bùi Thị Oanh
Phụ huynh
100000
28/3/2016
12A2 (2015-2016)
723
Nguyễn Cao Lai
Phụ huynh
100000
28/3/2016
12A2 (2015-2016)
724
Nguyễn Văn Đẹp
Phụ huynh
100000
28/3/2016
12A3 (2015-2016)
725
Phan Thị Trinh
Phụ huynh
100000
28/3/2016
12A2 (2015-2016)
726
Trần Văn Tình
Phụ huynh
100000
28/3/2016
12A2 (2015-2016)
727
Phan Thị Nhung
Phụ huynh
100000
28/3/2016
12A2 (2015-2016)
728
Trần Thị Thông
Phụ huynh
100000
28/3/2016
12A2 (2015-2016)
729
Phan Thị Vân
Phụ huynh
100000
28/3/2016
12A2 (2015-2016)
730
Trần Thị Cúc
Phụ huynh
100000
28/3/2016
12A2 (2015-2016)
731
Trần Văn Tuấn
Phụ huynh
100000
28/3/2016
12A2 (2015-2016)
732
Võ Xuân Chung
Phụ huynh
100000
28/3/2016
12A2 (2015-2016)
733
Nguyễn Thị Tứ
Phụ huynh
100000
28/3/2016
12A2 (2015-2016)
734
Dương Thị Minh
Phụ huynh
100000
28/3/2016
12A2 (2015-2016)
735
Nguyễn Trọng Bảo
Phụ huynh
100000
28/3/2016
12A2 (2015-2016)
736
Hồ Thị Vân
Phụ huynh
100000
28/3/2016
12A2 (2015-2016)
737
Nguyễn Thị Huệ
Phụ huynh
100000
28/3/2016
12A2 (2015-2016)
738
Lê Ái Nghĩa
Phụ huynh
100000
28/3/2016
12A2 (2015-2016)
739
Nguyễn Hồng Hải
Phụ huynh
100000
28/3/2016
12A2 (2015-2016)
740
Trần Thị Ngọc
Phụ huynh
100000
28/3/2016
12A2 (2015-2016)
741
Lê Ngọc Tình
Phụ huynh
100000
28/3/2016
12A2 (2015-2016)
742
Đặng Thanh Thực
Phụ huynh
100000
28/3/2016
12A2 (2015-2016)
743
Hoàng Thị Bình
Phụ huynh
100000
28/3/2016
12A2 (2015-2016)
744
Nguyễn Thị Mai
Phụ huynh
100000
28/3/2016
12A2 (2015-2016)
745
Võ Đình Vinh
Phụ huynh
100000
28/3/2016
12A2 (2015-2016)
746
Nguyễn Thị Luyến
Phụ huynh
100000
28/3/2016
12A2 (2015-2016)
747
Hồ Văn Minh Thắng
Phụ huynh
100000
28/3/2016
12A2 (2015-2016)
748
Đặng Thị Huyền
Phụ huynh
100000
28/3/2016
12A2 (2015-2016)
749
Phan Văn Nghĩa
Phụ huynh
100000
28/3/2016
12A2 (2015-2016)
750
Vương Hồng Mạnh
Phụ huynh
100000
28/3/2016
12A2 (2015-2016)
751
Phan Thị Thảo
Phụ huynh
100000
28/3/2016
12A2 (2015-2016)
752
Tống Văn Nội
Phụ huynh
100000
28/3/2016
12A2 (2015-2016)
753
Trần Thị Hương Duyên
Phụ huynh
100000
28/3/2016
12A2 (2015-2016)
754
Nguyễn Kim Quyên
Phụ huynh
100000
28/3/2016
12A2 (2015-2016)
755
Tạ Thị Mai
Phụ huynh
100000
28/3/2016
12A2 (2015-2016)
756
Trần Thị Thủy
Phụ huynh
100000
28/3/2016
12A2 (2015-2016)
757
Tạ Thị Xá
Phụ huynh
100000
28/3/2016
12A10 (2015-2016)
758
Tôn Viết Dũng
Phụ huynh
100000
28/3/2016
12A10 (2015-2016)
759
Trần Văn Bảy
Phụ huynh
100000
28/3/2016
12A10 (2015-2016)
760
Nguyễn Thị Thuẫn
Phụ huynh
100000
28/3/2016
12A10 (2015-2016)
761
Hoàng Văn Hải
Phụ huynh
100000
28/3/2016
12A10 (2015-2016)
762
Nguyễn Thị Tuyết
Phụ huynh
100000
28/3/2016
12A10 (2015-2016)
763
Trần Đình Cầm
Phụ huynh
100000
28/3/2016
12A10 (2015-2016)
764
Nguyễn Văn Bảy
Phụ huynh
100000
28/3/2016
12A10 (2015-2016)
765
Phan Văn Phúc
Phụ huynh
100000
28/3/2016
12A10 (2015-2016)
766
Nguyễn Văn Nghiêu
Phụ huynh
100000
28/3/2016
12A10 (2015-2016)
767
Giáp Văn Lan
Phụ huynh
100000
28/3/2016
12A10 (2015-2016)
768
Mai Văn Hiệu
Phụ huynh
100000
28/3/2016
12A10 (2015-2016)
769
Mai Văn Toan
Phụ huynh
100000
28/3/2016
12A10 (2015-2016)
770
Hồ Văn Thủy
Phụ huynh
100000
28/3/2016
12A10 (2015-2016)
771
Dương Văn Sin
Phụ huynh
100000
28/3/2016
12A10 (2015-2016)
772
Trần Đình Toàn
Phụ huynh
100000
28/3/2016
12A10 (2015-2016)
773
Vũ Đức Tùng
Phụ huynh
100000
28/3/2016
12A10 (2015-2016)
774
Nguyễn Thị Phương
Phụ huynh
100000
28/3/2016
12A10 (2015-2016)
775
Nguyễn Văn Duyên
Phụ huynh
100000
28/3/2016
12A10 (2015-2016)
776
Phan Văn Hội
Phụ huynh
100000
28/3/2016
12A10 (2015-2016)
777
Hà Minh Trung
Phụ huynh
100000
28/3/2016
12A10 (2015-2016)
778
Hồ Đăng Nhu
Phụ huynh
100000
28/3/2016
12A10 (2015-2016)
779
Phan Ngọc Trọng
Phụ huynh
100000
28/3/2016
12A10 (2015-2016)
780
Nguyễn Đình Châu
Phụ huynh
100000
28/3/2016
12A10 (2015-2016)
781
Nguyễn Văn Năm
Phụ huynh
100000
28/3/2016
12A10 (2015-2016)
782
Hà Huy Vỹ
Phụ huynh
100000
28/3/2016
12A10 (2015-2016)
783
Trần Thị Mận
Phụ huynh
100000
28/3/2016
12A10 (2015-2016)
784
Hoàng Văn Sáu
Phụ huynh
100000
28/3/2016
12A10 (2015-2016)
785
Nguyễn Quốc Tuấn
Phụ huynh
100000
28/3/2016
12A10 (2015-2016)
786
Phan Doãn Hường
Phụ huynh
100000
28/3/2016
12A10 (2015-2016)
787
Nguyễn Đức Hậu
Phụ huynh
100000
28/3/2016
12A10 (2015-2016)
788
Nguyễn Thị Hải
Phụ huynh
100000
28/3/2016
12A10 (2015-2016)
789
Lê Thị Hằng
Phụ huynh
100000
28/3/2016
12A10 (2015-2016)
790
Hồ Doãn Trình
Phụ huynh
100000
28/3/2016
12A10 (2015-2016)
791
Lê Mạnh Tiền
Phụ huynh
100000
28/3/2016
12A10 (2015-2016)
792
Nguyễn Thị Phương
Phụ huynh
100000
28/3/20161
12A10 (2015-2016)
793
Nguyễn Bá Thuật
Phụ huynh
50000
28/3/2016
10A9 (2015-2016)
794
Lê Khắc Sơn
Phụ huynh
50000
28/3/2016
10A9 (2015-2016)
795
Trần Đức Oanh
Phụ huynh
50000
28/3/2016
10A9 (2015-2016)
796
Nguyễn Anh Tuấn
Phụ huynh
50000
28/3/2016
10A9 (2015-2016)
797
Phạm Trọng Viễn
Phụ huynh
50000
28/3/2016
10A9 (2015-2016)
798
Trương Xuân Vụ
Phụ huynh
50000
28/3/2016
10A9 (2015-2016)
799
Nông Văn Giang
Phụ huynh
50000
28/3/2016
10A9 (2015-2016)
800
Vũ Văn Long
Phụ huynh
50000
28/3/2016
10A9 (2015-2016)
801
Nguyễn Quốc Tuấn
Phụ huynh
50000
28/3/2016
10A9 (2015-2016)
802
Nguyễn Đăng Tuyến
Phụ huynh
50000
28/3/2016
10A9 (2015-2016)
803
Nguyễn Hữu Đức
Phụ huynh
50000
28/3/2016
10A9 (2015-2016)
804
Chu Bá Triều
Phụ huynh
50000
28/3/2016
10A9 (2015-2016)
805
Trần Xuân Liệu
Phụ huynh
50000
28/3/2016
10A9 (2015-2016)
806
Thạch Trung Huỳnh
Phụ huynh
50000
28/3/2016
10A9 (2015-2016)
807
Lại Văn Quýt
Phụ huynh
50000
28/3/2016
10A9 (2015-2016)
808
Hồ Thị Liên
Phụ huynh
50000
28/3/2016
10A9 (2015-2016)
809
Nguyễn Đình Chứ
Phụ huynh
50000
28/3/2016
10A9 (2015-2016)
810
Lê Văn Quyết
Phụ huynh
50000
28/3/2016
10A9 (2015-2016)
811
Nguyễn Văn Thôn
Phụ huynh
50000
28/3/2016
10A9 (2015-2016)
812
Trần Văn Khiên
Phụ huynh
50000
28/3/2016
10A9 (2015-2016)
813
Nguyễn Duy Lương
Phụ huynh
50000
28/3/2016
10A9 (2015-2016)
814
Phan Văn Đào
Phụ huynh
50000
28/3/2016
10A9 (2015-2016)
815
Bùi Văn Sơn
Phụ huynh
50000
28/3/2016
10A9 (2015-2016)
816
Hồ Văn Minh Thắng
Phụ huynh
50000
28/3/2016
10A9 (2015-2016)
817
Y' Thim Niê
Phụ huynh
50000
28/3/2016
10A9 (2015-2016)
818
Y' Hộp Byă
Phụ huynh
50000
28/3/2016
10A9 (2015-2016)
819
Trần Văn Học
Phụ huynh
50000
28/3/2016
10A9 (2015-2016)
820
Vi Văn Hiếu
Phụ huynh
50000
28/3/2016
10A9 (2015-2016)
821
Lê Khắc Hà
Phụ huynh
50000
28/3/2016
10A9 (2015-2016)
822
Trần Đình Liệm
Phụ huynh
50000
28/3/2016
10A9 (2015-2016)
823
Trần Đình Trí
Phụ huynh
50000
28/3/2016
10A9 (2015-2016)
824
Nguyễn Thị Hoa
Phụ huynh
50000
28/3/2016
10A9 (2015-2016)
825
Nguyễn Đình Toàn
Phụ huynh
50000
28/3/2016
10A9 (2015-2016)
826
Nguyễn Hữu Nam
Phụ huynh
50000
28/3/2016
10A9 (2015-2016)
827
Đào văn Thiệm
Phụ huynh
50000
28/3/2016
10A9 (2015-2016)
828
Lê Văn Mịch
Phụ huynh
50000
28/3/2016
10A9 (2015-2016)
829
Đào Văn Sáu
Phụ huynh
50000
28/3/2016
10A9 (2015-2016)
830
Nguyễn Ngọc Tráng
Phụ huynh
50000
28/3/2016
10A9 (2015-2016)
831
Ngô Thị Lý
Phụ huynh
50000
28/3/2016
10A9 (2015-2016)
832
Nguyễn Thị Hải
Phụ huynh
50000
28/3/2016
10A9 (2015-2016)
833
Cù Hồng Trường
Phụ huynh
50000
28/3/2016
10A9 (2015-2016)
834
Vũ Thị Nhài
Phụ huynh
50000
28/3/2016
10A9 (2015-2016)
835
Nguyễn Văn Lệ
Phụ huynh
50000
28/3/2016
10A9 (2015-2016)
836
Phạm Thị Hồng Hạnh
Phụ huynh
100000
28/3/2016
10A3 (2015-2016)
837
Trần Thị Thế
Phụ huynh
100000
28/3/2016
10A3 (2015-2016)
838
Trần Thị Nhung
Phụ huynh
100000
28/3/2016
10A3 (2015-2016)
839
Chu Thế Anh
Phụ huynh
100000
28/3/2016
10A3 (2015-2016)
840
Nguyễn Thị Tính
Phụ huynh
100000
28/3/2016
10A3 (2015-2016)
841
Dương Thị Vân
Phụ huynh
100000
28/3/2016
10A3 (2015-2016)
842
Chu Văn Thường
Phụ huynh
100000
28/3/2016
10A3 (2015-2016)
843
Trần Thị Đảm
Phụ huynh
50000
28/3/2016
10A3 (2015-2016)
844
Vũ Thị Hiền
Phụ huynh
100000
28/3/2016
10A3 (2015-2016)
845
Võ Thị Trinh
Phụ huynh
100000
28/3/2016
10A3 (2015-2016)
846
Trần Thị Thủy
Phụ huynh
100000
21/03/2016
10A3 (2015-2016)
847
Phan Thị Vân
Phụ huynh
50000
28/3/2016
10A3 (2015-2016)
848
Phùng Hữu Hà
Phụ huynh
100000
28/3/2016
10A3 (2015-2016)
849
Nguyễn Thị Vinh
Phụ huynh
100000
28/3/2016
10A3 (2015-2016)
850
Cao Thị Dung
Phụ huynh
100000
28/3/2016
10A3 (2015-2016)
851
Đặng Hồng Ngân
Phụ huynh
100000
28/3/2016
10A3 (2015-2016)
852
Hoàng Thị Hoa
Phụ huynh
100000
28/3/2016
10A3 (2015-2016)
853
Nguyễn Thị Chuyên
Phụ huynh
100000
28/3/2016
10A3 (2015-2016)
854
Đặng Văn Hiền
Phụ huynh
100000
28/3/2016
10A3 (2015-2016)
855
Trần Văn Toàn
Phụ huynh
100000
28/3/2016
10A3 (2015-2016)
856
Nguyễn Văn Bính
Phụ huynh
100000
28/3/2016
10A3 (2015-2016)
857
Lê Thị Dung
Phụ huynh
50000
28/3/2016
10A3 (2015-2016)
858
Nguyễn Thị Thìn
Phụ huynh
100000
28/3/2016
10A3 (2015-2016)
859
Nguyễn Văn Hạnh
Phụ huynh
100000
28/3/2016
10A3 (2015-2016)
860
Dương Văn Kết
Phụ huynh
100000
28/3/2016
10A3 (2015-2016)
861
Nguyễn Xuân Thủy
Phụ huynh
100000
28/3/2016
10A3 (2015-2016)
862
Nguyễn Văn Cấp
Phụ huynh
50000
28/3/2016
10A3 (2015-2016)
863
Chu Thị Yến
Phụ huynh
100000
28/3/2016
10A3 (2015-2016)
864
Y' Phơm Niê
Phụ huynh
50000
28/3/2016
10A3 (2015-2016)
865
Lê Mạnh Kiên
Phụ huynh
100000
28/3/2016
10A3 (2015-2016)
866
Phạm Văn Tơn
Phụ huynh
100000
28/3/2016
10A3 (2015-2016)
867
Nguyễn Thị Ngọc
Phụ huynh
50000
28/3/2016
10A3 (2015-2016)
868
Vũ Văn Hiếu
Phụ huynh
100000
28/3/2016
10A3 (2015-2016)
869
Nguyễn Thị Thanh
Phụ huynh
100000
28/3/2016
10A3 (2015-2016)
870
Nguyễn Thị Trọng
Phụ huynh
100000
28/3/2016
10A3 (2015-2016)
871
Phan Đình Mạnh
Phụ huynh
100000
28/3/2016
10A3 (2015-2016)
872
Nguyễn Đình Tài
Phụ huynh
100000
28/3/2016
10A3 (2015-2016)
873
Trịnh Thị Sao
Phụ huynh
100000
28/3/2016
10A3 (2015-2016)
874
Nguyễn Thị Châu
Phụ huynh
100000
28/3/2016
10A3 (2015-2016)
875
Phan Thị Nguyệt
Phụ huynh
150000
28/3/2016
10A3 (2015-2016)
876
Ngô Thị Thủy
Phụ huynh
100000
28/3/2016
10A3 (2015-2016)
877
Mai Thị Thơm
Phụ huynh
300000
28/3/2016
10A3 (2015-2016)
878
Nguyễn Thị Ngần
Phụ huynh
100000
28/3/2016
10A3 (2015-2016)
879
Nguyễn Văn Đẹp
Phụ huynh
50000
28/3/2016
10A7 (2015-2016)
880
Nguyễn Văn Nam
Phụ huynh
100000
28/3/2016
10A7 (2015-2016)
881
Trương Thị Hằng
Phụ huynh
50000
28/3/2016
10A7 (2015-2016)
882
Mai Thị Cho
Phụ huynh
50000
28/3/2016
10A7 (2015-2016)
883
Bùi Văn Hạnh
Phụ huynh
50000
28/3/2016
10A7 (2015-2016)
884
Mông Văn Bừng
Phụ huynh
50000
28/3/2016
10A7 (2015-2016)
885
Nguyễn văn Kí
Phụ huynh
50000
28/3/2016
10A7 (2015-2016)
886
Đặng Thị Nho
Phụ huynh
50000
28/3/2016
10A7 (2015-2016)
887
Mễ Văn Lày
Phụ huynh
50000
28/3/2016
10A7 (2015-2016)
888
Nguyễn Bình Nguyên
Phụ huynh
100000
28/3/2016
10A7 (2015-2016)
889
Nguyễn Thị Tuyến
Phụ huynh
100000
28/3/2016
10A7 (2015-2016)
890
Lê Thị Thủy
Phụ huynh
100000
28/3/2016
10A7 (2015-2016)
891
Vương Thị Lích
Phụ huynh
100000
28/3/2016
10A7 (2015-2016)
892
Lê Thị Thảnh
Phụ huynh
50000
28/3/2016
10A7 (2015-2016)
893
Dương Công Tụng
Phụ huynh
50000
28/3/2016
10A7 (2015-2016)
894
Dương Thị Hòa
Phụ huynh
50000
28/3/2016
10A7 (2015-2016)
895
Lê Thị Chỉ
Phụ huynh
50000
28/3/2016
10A7(2015-2016)
896
Bùi Viết Đài
Phụ huynh
50000
28/3/2016
10A7(2015-2016)
897
Giáp Văn Chuẩn
Phụ huynh
50000
28/3/2016
10A7(2015-2016)
898
Đặng Văn Đinh
Phụ huynh
100000
28/3/2016
10A7(2015-2016)
899
Hồ Minh Vân
Phụ huynh
100000
28/3/2016
10A7 (2015-2016)
900
Y' Nol Niê
Phụ huynh
50000
28/3/2016
10A7 (2015-2016)
901
Nguyễn Thị Phương Thảo
Phụ huynh
50000
28/3/2016
10A7 (2015-2016)
902
Nguyễn Thị Dưỡng
Phụ huynh
100000
28/3/2016
10A7 (2015-2016)
903
Trần Đình Thắng
Phụ huynh
50000
28/3/2016
10A7 (2015-2016)
904
Trần Văn Ngân
Phụ huynh
50000
28/3/2016
10A7 (2015-2016)
905
Nông Đông Hưng
Phụ huynh
50000
28/3/2016
10A7 (2015-2016)
906
Bùi Thị Liễu
Phụ huynh
50000
28/3/2016
10A7 (2015-2016)
907
Nguyễn Thị Hoa
Phụ huynh
100000
28/3/2016
10A7 (2015-2016)
908
Nguyễn Thị Hoàn
Phụ huynh
50000
28/3/2016
10A7 (2015-2016)
909
Ngô Đức Lưu
Phụ huynh
50000
28/3/2016
10A7 (2015-2016)
910
Ngô Đức Trường
Phụ huynh
50000
28/3/2016
10A7 (2015-2016)
911
Nguyễn Thị Vân Oanh
GV Trường THPT Phan Đình Phùng
300000
28/3/2016
912
Bùi Viết Đài
Phụ huynh
50000
28/3/2016
10A7 (2015-2016)
913
Ngô Thị Hoài Vân
GV Trường THPT Phan Đình Phùng
200000
29/3/2016
914
Phạm Ngọc Vi
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A1 (2015 -2016)
915
Nguyễn Quốc Anh
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A1 (2015 -2016)
916
Phan Thị Thanh Hương
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A1 (2015 -2016)
917
Lê Ngọc
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A1 (2015 -2016)
918
Nguyễn Tiến Lực
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A1 (2015 -2016)
919
Nguyễn Khắc Luật
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A1 (2015 -2016)
920
Lương Văn Hùng
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A1 (2015 -2016)
921
Đoàn Văn Phương
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A1 (2015 -2016)
922
Nguyễn Đình Huấn
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A1 (2015 -2016)
923
Hoàng Văn Long
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A1 (2015 -2016)
924
Nguyễn Văn Tân
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A1 (2015 -2016)
925
Trần Quốc Luận
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A1 (2015 -2016)
926
Lê Trọng Công
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A1 (2015 -2016)
927
Lê Tiến Dũng
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A1 (2015 -2016)
928
Vũ Tuấn Ngọc
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A1 (2015 -2016)
929
Tô Đình Đạt
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A1 (2015 -2016)
930
Lương Đắc Thắng
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A1 (2015 -2016)
931
Lê Đình Tân
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A1 (2015 -2016)
932
Trần Doãn Bình
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A1 (2015 -2016)
933
Phạm Đình Thêm
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A1 (2015 -2016)
934
Trần Tuấn Cương
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A1 (2015 -2016)
935
Nguyễn Đình Thìn
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A1 (2015 -2016)
936
Đặng Quốc Hợp
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A1 (2015 -2016)
937
Nguyễn Đình Minh
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A1 (2015 -2016)
938
Nguyễn Quốc Hoàn
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A1 (2015 -2016)
939
Nông Đình Dũng
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A1 (2015 -2016)
940
Triệu Văn Thìn
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A1 (2015 -2016)
941
Nguyễn Duy Công
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A1 (2015 -2016)
942
Lê Sỹ Hà
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A1 (2015 -2016)
943
Hồ Công Tấn
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A1 (2015 -2016)
944
Mai Văn Sỹ
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A1 (2015 -2016)
945
Lê Minh Vy
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A1 (2015 -2016)
946
Dương Thương
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A1 (2015 -2016)
947
Hồ Văn Thìn
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A1 (2015 -2016)
948
Nguyễn Anh Đức
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A1 (2015 -2016)
949
Nguyễn Xuân Hải
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A1 (2015 -2016)
950
Bùi Văn Trí
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A1 (2015 -2016)
951
Dương Văn Điệp
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A1 (2015 -2016)
952
Đỗ Ngọc Luận
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A1 (2015 -2016)
953
Nguyễn Văn Hùng
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A1 (2015 -2016)
954
Trần Thị Nghiệp
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A9 (2015 -2016)
955
Phạm Xuân Qúy
Phụ huynh
200000
29/3/2016
11A9 (2015 -2016)
956
Phùng Thị Xuân
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A9 (2015 -2016)
957
Trần Văn Toản
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A9 (2015 -2016)
958
Trần Văn Toàn
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A9 (2015 -2016)
959
Võ Thanh Quang
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A9 (2015 -2016)
960
Trần Văn Việt
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A9 (2015 -2016)
961
Phạm Văn Phinh
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A9 (2015 -2016)
962
Đinh Trí Lệ
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A9 (2015 -2016)
963
Phạm Văn Tuân
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A9 (2015 -2016)
964
Cao Văn Sao
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A9 (2015 -2016)
965
Cao Văn Sao
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A9 (2015 -2016)
966
Võ Công Hiếu
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A9 (2015 -2016)
967
Lê Thị Lài
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A9 (2015 -2016)
968
Tống Thị Hợi
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A9 (2015 -2016)
969
Trần Vũ Du
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A9 (2015 -2016)
970
Nguyễn Văn Nguyên
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A9 (2015 -2016)
971
Phan Văn Đức
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A9 (2015 -2016)
972
Lê Xuân Hưng
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A9 (2015 -2016)
973
Nguyễn Đình Oánh
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A9 (2015 -2016)
974
Nguyễn Đình Quyết
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A9 (2015 -2016)
975
Phạm Văn Tuân
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A9 (2015 -2016)
976
Nguyễn Bảy
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A9 (2015 -2016)
977
Tống Sửu
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A9 (2015 -2016)
978
Phạm Văn Dội
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A9 (2015 -2016)
979
Phạm Văn Bình
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A9 (2015 -2016)
980
Đặng Hữu Bi
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A9 (2015 -2016)
981
Đàn Xuân Tiến
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A9 (2015 -2016)
982
Nguyễn Văn Đường
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A12 (2015 -2016)
983
Nguyễn Văn Toán
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A12 (2015 -2016)
984
Cao Văn Khiếu
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A12 (2015 -2016)
985
Đặng Văn Phú
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A12 (2015 -2016)
986
Trần Thị Hằng
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A12 (2015 -2016)
987
Phạm Văn Hạ
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A12 (2015 -2016)
988
Nguyễn Công Đào
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A12 (2015 -2016)
989
Vũ Thị Thuận
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A12 (2015 -2016)
990
Hoàng Văn Vịnh
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A12 (2015 -2016)
991
Hoàng Văn Chung
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A12 (2015 -2016)
992
Bùi Thị Bích
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A12 (2015 -2016)
993
Phạm Thị Liên
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A12 (2015 -2016)
994
Lê Hương Giang
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A12 (2015 -2016)
995
Phạm Thế Kỉ
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A12 (2015 -2016)
996
Nguyễn Thị Hồng
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A12 (2015 -2016)
997
Bùi Văn Tâm
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A12 (2015 -2016)
998
Nguyễn Như Dực
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A12 (2015 -2016)
999
Nguyễn Thị Hoa
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A12 (2015 -2016)
1000
Y' Jơna Niê
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A12 (2015 -2016)
1001
Trần Thị Thành
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A12 (2015 -2016)
1002
Lê Văn Châu
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A12 (2015 -2016)
1003
Đoàn Văn Liệu
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A12 (2015 -2016)
1004
Lã Công Bình
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A12 (2015 -2016)
1005
Đằng Văn Thịnh
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A12 (2015 -2016)
1006
Cao Thị Hòa
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A12 (2015 -2016)
1007
Trần Thị Lan
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A12 (2015 -2016)
1008
Phan Thị Hạnh
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A12 (2015 -2016)
1009
Y' Nguyên Ayủn
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A12 (2015 -2016)
1010
Y' Pữ Byă
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A12 (2015 -2016)
1011
H' Nuat Niê
Phụ huynh
100000
29/3/2016
11A12 (2015 -2016)
1012
Phạm Thị Thu Hồng
GV Trường THPT Phan Đình Phùng
300000
31/3/2016
1013
Lê văn Thành
Phụ huynh
100000
31/3/2016
10A10 (2015-2016)
1014
Ngô Văn Hà
Phụ huynh
100000
31/3/2016
10A10 (2015-2016)
1015
Cáp Trọng Sơn
Phụ huynh
200000
31/3/2016
10A10 (2015-2016)
1016
Nguyễn Cao Tín
Phụ huynh
100000
31/3/2016
10A10 (2015-2016)
1017
Nguyễn Trọng Long
Phụ huynh
100000
31/3/2016
10A10 (2015-2016)
1018
Ngô Anh Thơ
Phụ huynh
100000
31/3/2016
10A10 (2015-2016)
1019
Lê Văn Hoàng
Phụ huynh
100000
31/3/2016
10A10 (2015-2016)
1020
Trịnh Thị Liễu
Phụ huynh
100000
31/3/2016
10A10 (2015-2016)
1021
Lê Đức Hanh
Phụ huynh
100000
31/3/2016
10A10 (2015-2016)
1022
Đỗ Ngọc Hải
Phụ huynh
100000
31/3/2016
10A10 (2015-2016)
1023
Nguyễn Văn Tuệ
Phụ huynh
100000
31/3/2016
10A10 (2015-2016)
1024
Đỗ Văn Kỷ
Phụ huynh
100000
31/3/2016
10A10 (2015-2016)
1025
Nguyễn Văn Hòa
Phụ huynh
100000
31/3/2016
10A10 (2015-2016)
1026
Nguyễn Tuấn Anh
Phụ huynh
100000
31/3/2016
10A10 (2015-2016)
1027
Lê Văn Huân
Phụ huynh
100000
31/3/2016
10A10 (2015-2016)
1028
Dương Văn Hùng
Phụ huynh
100000
31/3/2016
10A10 (2015-2016)
1029
Dương Văn Long
Phụ huynh
100000
31/3/2016
10A10 (2015-2016)
1030
Nguyễn Thị Dung
Phụ huynh
100000
31/3/2016
10A10 (2015-2016)
1031
Nguyễn Văn Nhịn
Phụ huynh
100000
31/3/2016
10A10 (2015-2016)
1032
Y' Đin Niê
Phụ huynh
100000
31/3/2016
10A10 (2015-2016)
1033
Lâm Thiên Xanh
Phụ huynh
100000
31/3/2016
10A10 (2015-2016)
1034
Vũ Văn Hải
Phụ huynh
100000
31/3/2016
10A10 (2015-2016)
1035
Lê Hữu Trung
Phụ huynh
100000
31/3/2016
10A10 (2015-2016)
1036
Phạm Văn Lượng
Phụ huynh
100000
31/3/2016
10A10 (2015-2016)
1037
Từ Văn Phượng
Phụ huynh
100000
31/3/2016
10A10 (2015-2016)
1038
Đàm Văn An
Phụ huynh
100000
31/3/2016
10A10 (2015-2016)
1039
Y' Blak Lip
Phụ huynh
100000
31/3/2016
10A10 (2015-2016)
1040
Trần Quốc Hùng
Phụ huynh
100000
31/3/2016
10A10 (2015-2016)
1041
Phạm Líp
Phụ huynh
100000
31/3/2016
10A10 (2015-2016)
1042
Nguyễn Văn Tiến
Phụ huynh
100000
31/3/2016
10A10 (2015-2016)
1043
Bùi Đức Diễn
Phụ huynh
100000
31/3/2016
10A10 (2015-2016)
1044
Nguyễn Tiến Lực
Phụ huynh
100000
31/3/2016
10A10 (2015-2016)
1045
Vũ Quang Trung
Phụ huynh
100000
31/3/2016
10A10 (2015-2016)
1046
Nguyễn Văn Tình
Phụ huynh
100000
31/3/2016
10A10 (2015-2016)
1047
Trần Đình Hà
Phụ huynh
100000
31/3/2016
10A10 (2015-2016)
1048
Đặng Văn Tài
Phụ huynh
100000
31/3/2016
10A10 (2015-2016)
1049
Phan Văn Tuế
Phụ huynh
100000
31/3/2016
10A10 (2015-2016)
1050
Thái Văn Kỷ
Phụ huynh
100000
31/3/2016
10A10 (2015-2016)
1051
Nguyễn Tuyển
Phụ huynh
100000
31/3/2016
10A10 (2015-2016)
1052
Nguyễn Văn Kỷ
Phụ huynh
100000
31/3/2016
10A10 (2015-2016)
1053
Nguyễn Thị Sử
Phụ huynh
100000
31/3/2016
10A10 (2015-2016)
1054
Vũ Xuân Trường
Phụ huynh
100000
31/3/2016
10A10 (2015-2016)
1055
Mông Văn Thượng
Phụ huynh
100000
31/3/2016
10A10 (2015-2016)
1056
Bùi Thị Liên
Phụ huynh
100000
5/4/2016
10A11(2015-2016)
1057
Hà Văn Được
Phụ huynh
100000
5/4/2016
10A11(2015-2016)
1058
Lưu Xuân Huỳnh
Phụ huynh
100000
5/4/2016
10A11(2015-2016)
1059
Vũ Văn Toàn
Phụ huynh
100000
5/4/2016
10A11(2015-2016)
1060
Nguyễn Công Chính
Phụ huynh
100000
5/4/2016
10A11(2015-2016)
1061
Phạm Đình Hoàn
Phụ huynh
100000
5/4/2016
10A11(2015-2016)
1062
Ngô Văn Thỉnh
Phụ huynh
100000
5/4/2016
10A11(2015-2016)
1063
Dương Công Phượng
Phụ huynh
100000
5/4/2016
10A11(2015-2016)
1064
Phạm Thị Thịnh
Phụ huynh
100000
5/4/2016
10A11(2015-2016)
1065
Hà Minh Trọng
Phụ huynh
100000
5/4/2016
10A11(2015-2016)
1066
Nịnh Văn Quyết
Phụ huynh
100000
5/4/2016
10A11(2015-2016)
1067
Phùng Văn Chuẩn
Phụ huynh
100000
5/4/2016
10A11(2015-2016)
1068
Mai Thạch Hoan
Phụ huynh
100000
5/4/2016
10A11(2015-2016)
1069
Lê Văn Tịnh
Phụ huynh
100000
5/4/2016
10A11(2015-2016)
1070
Lê Quốc Minh
Phụ huynh
100000
5/4/2016
10A11(2015-2016)
1071
Nguyễn Mạnh Hùng
Phụ huynh
100000
5/4/2016
10A11(2015-2016)
1072
Y' Klô Byả
Phụ huynh
100000
5/4/2016
10A11(2015-2016)
1073
Phan Văn Châu
Phụ huynh
100000
5/4/2016
10A11(2015-2016)
1074
Đặng Văn Châu
Phụ huynh
100000
5/4/2016
10A11(2015-2016)
1075
Trần Văn Thanh
Phụ huynh
100000
5/4/2016
10A11(2015-2016)
1076
Lê Minh Hòa
Phụ huynh
100000
5/4/2016
10A11(2015-2016)
1077
Nguyễn Văn Thành
Phụ huynh
100000
5/4/2016
10A11(2015-2016)
1078
Nịnh Văn Nhân
Phụ huynh
100000
5/4/2016
10A11(2015-2016)
1079
Trần Minh Toàn
Phụ huynh
100000
5/4/2016
10A11(2015-2016)
1080
Đặng Anh Tuấn
Phụ huynh
100000
5/4/2016
10A11(2015-2016)
1081
Đào Khắc Định
Phụ huynh
100000
5/4/2016
10A11(2015-2016)
1082
Phan Xuân Hòa
Phụ huynh
100000
5/4/2016
10A11(2015-2016)
1083
Phạm Bá Tuấn
Phụ huynh
100000
5/4/2016
10A11(2015-2016)
1084
Nguyễn Trọng Xoan
Phụ huynh
100000
5/4/2016
10A11(2015-2016)
1085
Vy Văn Pin
Phụ huynh
100000
5/4/2016
10A11(2015-2016)
1086
Nguyễn Thị Mai
Phụ huynh
100000
5/4/2016
10A11(2015-2016)
1087
Nguyễn Bạch Tý
Phụ huynh
100000
5/4/2016
10A11(2015-2016)
1088
Nguyễn Trọng Oánh
Phụ huynh
100000
5/4/2016
10A11(2015-2016)
1089
Lê Xuân Học
Phụ huynh
100000
5/4/2016
10A11(2015-2016)
1090
Lê Hữu Quân
Phụ huynh
100000
5/4/2016
10A11(2015-2016)
1091
Vi Văn Đoan
Phụ huynh
100000
5/4/2016
10A11(2015-2016)
1092
Trần Minh Hùng
Phụ huynh
100000
5/4/2016
10A11(2015-2016)
1093
Nguyễn Thị Lan
Phụ huynh
100000
5/4/2016
10A11(2015-2016)
1094
Phan Công Thành
Phụ huynh
100000
5/4/2016
10A11(2015-2016)
1095
Nguyễn Anh Tuấn
Phụ huynh
100000
5/4/2016
10A11(2015-2016)
1096
Bùi Xuân Trường
Phụ huynh
100000
5/4/2016
10A11(2015-2016)
1097
Hoàng Thị Chín
Phụ huynh
100000
5/4/2016
10A11(2015-2016)
1098
Nguyễn Thị Hồng
Cựu Kế Toán
500000
5/4/2016
1099
Đào Ngọc Châu
GV Trường THPT Phan Đình Phùng
200000
7/4/2016
1100
Lê Văn Sáu
Phụ huynh
100000
11/04/2016
1101
Liên Văn Sang
Phụ huynh
100000
11/04/2016
12A9 (2015-2016)
1102
Hồ Đăng Khoa
Phụ huynh
100000
11/04/2016
12A9 (2015-2016)
1103
Dương Ngô Hòa
Phụ huynh
100000
11/04/2016
12A9 (2015-2016)
1104
Nguyễn Đức Khoái
Phụ huynh
100000
11/04/2016
12A9 (2015-2016)
1105
Vi Thị Xuân
Phụ huynh
100000
11/04/2016
12A9 (2015-2016)
1106
Nguyễn Thị Tiêm
Phụ huynh
150000
11/04/2016
12A9 (2015-2016)
1107
Đỗ Thị Hiếu
Phụ huynh
100000
11/04/2016
12A9 (2015-2016)
1108
Nguyễn Văn Nghĩa
Phụ huynh
100000
11/04/2016
12A9 (2015-2016)
1109
Bùi Văn Bản
Phụ huynh
100000
11/04/2016
12A9 (2015-2016)
1110
Ngô Thị Hồng
Phụ huynh
100000
11/04/2016
12A9 (2015-2016)
1111
Trần Như An
Phụ huynh
100000
11/04/2016
12A9 (2015-2016)
1112
Trần Thị Trâm
Phụ huynh
100000
11/04/2016
12A9 (2015-2016)
1113
Phan Văn Trọng
Phụ huynh
100000
11/04/2016
12A9 (2015-2016)
1114
Hồ Văn Hà
Phụ huynh
100000
11/04/2016
12A9 (2015-2016)
1115
Lê Đăng Trương
Phụ huynh
100000
11/04/2016
12A9 (2015-2016)
1116
H' Rên Niê
Phụ huynh
100000
11/04/2016
12A9 (2015-2016)
1117
Lê Văn Sử
Phụ huynh
100000
11/04/2016
12A9 (2015-2016)
1118
Đặng Đính Huệ
Phụ huynh
100000
11/04/2016
12A9 (2015-2016)
1119
Vũ Tiến Huệ
Phụ huynh
100000
11/04/2016
12A9 (2015-2016)
1120
Lê Thị Xuân
Phụ huynh
400000
11/04/2016
12A9 (2015-2016)
1121
Trần Đức Mùi
Phụ huynh
100000
11/04/2016
12A9 (2015-2016)
1122
Ngô Văn Cầm
Phụ huynh
100000
11/04/2016
12A9 (2015-2016)
1123
Phan Ngọc Nhất
Phụ huynh
100000
11/04/2016
12A9 (2015-2016)
1124
Ngô Thị Thịnh
Phụ huynh
100000
11/04/2016
12A9 (2015-2016)
1125
Y' Lai Niê
Phụ huynh
100000
11/04/2016
12A9 (2015-2016)
1126
Y' Blỗn Niê
Phụ huynh
100000
11/04/2016
12A9 (2015-2016)
1127
Trần Thị Oanh
Phụ huynh
100000
11/04/2016
12A9 (2015-2016)
1128
Y' Glen Niê
Phụ huynh
100000
11/04/2016
12A9 (2015-2016)
1129
H' Nên Niê
Phụ huynh
100000
11/04/2016
12A9 (2015-2016)
1130
H' Ngôn Niê Kđăm
Phụ huynh
100000
11/04/2016
12A9 (2015-2016)
1131
Vi Văn Hoan
Phụ huynh
100000
11/04/2016
12A9 (2015-2016)
1132
Nguyễn Cao Cường
Phụ huynh
100000
11/04/2016
12A9 (2015-2016)
1133
Vũ Thị Nhài
Phụ huynh
100000
11/04/2016
12A9 (2015-2016)
1134
Nguyễn Thị Thân
Phụ huynh
100000
11/04/2016
12A9 (2015-2016)
1135
Nguyễn Hoàng Ân
Phụ huynh
100000
11/04/2016
12A9 (2015-2016)
1136
Hoàng Thị Đức
Phụ huynh
100000
11/04/2016
12A9 (2015-2016)
1137
Nguyễn Tiến Bình
Phụ huynh
100000
11/04/2016
12A9 (2015-2016)
1138
Thích Nữ Trung Thể
Phụ huynh
100000
11/04/2016
11A7 (2015 -2016)
1139
Lâm Thị Xoa
Phụ huynh
100000
11/04/2016
11A7 (2015 -2016)
1140
Phạm Khắc Tín
Phụ huynh
100000
11/04/2016
11A7 (2015 -2016)
1141
Nguyễn Đức Hạnh
Phụ huynh
100000
11/04/2016
11A7 (2015 -2016)
1142
Hoàng Minh Giang
Phụ huynh
100000
11/04/2016
11A7 (2015 -2016)
1143
Đinh Thị Dục
Phụ huynh
100000
11/04/2016
11A7 (2015 -2016)
1144
Phạm Thị Loan
Phụ huynh
100000
11/04/2016
11A7 (2015 -2016)
1145
Bùi Thị Oanh
Phụ huynh
100000
11/04/2016
11A7 (2015 -2016)
1156
Nguyễn Thị Thanh
Phụ huynh
100000
11/04/2016
11A7 (2015 -2016)
1157
Đinh Quốc Sử
Phụ huynh
100000
11/04/2016
11A7 (2015 -2016)
1158
Nguyễn Văn Tuyến
Phụ huynh
100000
11/04/2016
11A7 (2015 -2016)
1159
Triệu Thị Hoa
Phụ huynh
100000
11/04/2016
11A7 (2015 -2016)
1160
L Thị Sản
Phụ huynh
100000
11/04/2016
11A7 (2015 -2016)
1161
Chu Văn Định
Phụ huynh
100000
11/04/2016
11A7 (2015 -2016)
1162
Nguyễn Đức Nghĩa
Phụ huynh
100000
11/04/2016
11A7 (2015 -2016)
1163
Vũ Cao Thi
Phụ huynh
100000
11/04/2016
11A7 (2015 -2016)
1164
Lê Thị Nam
Phụ huynh
100000
11/04/2016
11A7 (2015 -2016)
1165
Lê Thị Mỹ Dung
Phụ huynh
100000
11/04/2016
11A7 (2015 -2016)
1166
Trần Xuân Liêm
Phụ huynh
100000
11/04/2016
11A7 (2015 -2016)
1167
Nguyễn Đức Bình
Phụ huynh
100000
11/04/2016
11A7 (2015 -2016)
1168
Đặng Văn Trung
Phụ huynh
100000
11/04/2016
11A7 (2015 -2016)
1169
Nguyễn Đình Dũng
Phụ huynh
100000
11/04/2016
11A7 (2015 -2016)
1170
Vũ Đức Hà
Phụ huynh
100000
11/04/2016
11A7 (2015 -2016)
1171
Y' Jon Niê
Phụ huynh
100000
11/04/2016
11A7 (2015 -2016)
1172
Bùi Văn Diện
Phụ huynh
100000
11/04/2016
11A7 (2015 -2016)
1173
Cao Văn Chi
Phụ huynh
100000
11/04/2016
11A7 (2015 -2016)
1174
Nguyễn Đức Choàng
Phụ huynh
100000
11/04/2016
11A7 (2015 -2016)
1175
Y' Boai Byă
Phụ huynh
100000
11/04/2016
11A7 (2015 -2016)
1176
Trịnh Thị Len
Phụ huynh
100000
11/04/2016
11A7 (2015 -2016)
1177
Lê Thị Hoa
Phụ huynh
100000
11/04/2016
11A7 (2015 -2016)
1178
D Jok
Phụ huynh
100000
11/04/2016
11A7 (2015 -2016)
1179
Nguyễn Thị Cẩm
Phụ huynh
100000
11/04/2016
11A7 (2015 -2016)
1180
Nguyễn Văn Tứ
Phụ huynh
100000
11/04/2016
11A7 (2015 -2016)
1181
Nguyễn Đình Vượng
Phụ huynh
100000
11/04/2016
11A7 (2015 -2016)
1182
Vũ Văn Thủy
Phụ huynh
40000
11/04/2016
10A4 (2015-2016)
1183
Trần Phước Thành
Phụ huynh
50000
11/04/2016
10A4 (2015-2016)
1184
Nguyễn Văn Thành
Phụ huynh
50000
11/04/2016
10A4 (2015-2016)
1185
Phạm Thị Huệ
Phụ huynh
50000
11/04/2016
10A4 (2015-2016)
1186
Vi Văn Mộc
Phụ huynh
50000
11/04/2016
10A4 (2015-2016)
1187
Ngô Thanh Y
Phụ huynh
50000
11/04/2016
10A4 (2015-2016)
1188
Trương Văn Vầng
Phụ huynh
50000
11/04/2016
10A4 (2015-2016)
1189
Bùi Như Chí
Phụ huynh
100000
11/04/2016
10A4 (2015-2016)
1190
Nguyễn Thị Chức
Phụ huynh
50000
11/04/2016
10A4 (2015-2016)
1191
Lê Bá Năm
Phụ huynh
50000
11/04/2016
10A4 (2015-2016)
1192
Nguyễn Văn Kiểu
Phụ huynh
50000
11/04/2016
10A4 (2015-2016)
1193
Nguyễn Xuân Lượng
Phụ huynh
50000
11/04/2016
10A4 (2015-2016)
1194
Phan Văn Quân
Phụ huynh
50000
11/04/2016
10A4 (2015-2016)
1195
Đậu Văn Kiểu
Phụ huynh
50000
11/04/2016
10A4 (2015-2016)
1196
Nguyễn Thị Nguyệt
Phụ huynh
100000
11/04/2016
10A4 (2015-2016)
1197
Trần Quang Hằng
Phụ huynh
50000
11/04/2016
10A4 (2015-2016)
1198
Nguyễn Duy Lĩnh
Phụ huynh
40000
11/04/2016
10A4 (2015-2016)
1199
Ngô Đức Lưu
Phụ huynh
50000
11/04/2016
10A4 (2015-2016)
1200
Nguyễn Văn Thắng
Phụ huynh
50000
11/04/2016
10A4 (2015-2016)
1201
Nguyễn Nam Hải
Phụ huynh
50000
11/04/2016
10A4 (2015-2016)
1202
Nguyễn Nam Hải
Phụ huynh
50000
11/04/2016
10A4 (2015-2016)
1203
GĐ Thầy Tiến - Cô Hòa
GV Trường THPT Phan Đình Phùng
400000
11/04/2016
1204
Lê Hoài Thương
Cựu học sinh
200000
11/04/2016
12A8 (2005 -2008)
1205
Nguyễn Thị Triều
GV Trường THPT Phan Đình Phùng
200000
11/04/2016
1206
GĐ Thầy Luận - Cô Thâm
GV Trường THPT Phan Đình Phùng
500000
12/04/2016
1207
Lâm Thị Mỹ viện
GV Trường THPT Phan Đình Phùng
200000
12/04/2016
1208
Ngô Thanh Tân
Phụ huynh
100000
12/04/2016
11A4(2015 -2016)
1209
Lương Văn Hàn
Phụ huynh
100000
12/04/2016
11A4 (2015 -2016)
1210
Phan Đình Thắng
Phụ huynh
100000
12/04/2016
11A4 (2015 -2016)
1211
Phan Thị Phương
Phụ huynh
100000
12/04/2016
11A4 (2015 -2016)
1212
Nguyễn Thị Sửu
Phụ huynh
100000
12/04/2016
11A4 (2015 -2016)
1213
Vũ Văn Khanh
Phụ huynh
100000
12/04/2016
11A4 (2015 -2016)
1214
Nguyễn Duy Thạo
Phụ huynh
100000
12/04/2016
11A4 (2015 -2016)
1215
Đinh Cao Lịch
Phụ huynh
100000
12/04/2016
11A4 (2015 -2016)
1216
Trần Văn Thuyết
Phụ huynh
100000
12/04/2016
11A4 (2015 -2016)
1217
Phạm Văn Tuấn
Phụ huynh
100000
12/04/2016
11A4 (2015 -2016)
1218
Ngô Đăng Hùng
Phụ huynh
100000
12/04/2016
11A4 (2015 -2016)
1219
La Văn Tuấn
Phụ huynh
100000
12/04/2016
11A4 (2015 -2016)
1220
Khúc Thị Dũng
Phụ huynh
100000
12/04/2016
11A4 (2015 -2016)
1221
Nguyễn Thị Khiên
Phụ huynh
100000
12/04/2016
11A4 (2015 -2016)
1222
Hoàng Văn Bính
Phụ huynh
100000
12/04/2016
11A4 (2015 -2016)
1223
Trương Hoàng Hiệp
Phụ huynh
100000
12/04/2016
11A4 (2015 -2016)
1224
Giang Văn Hòa
Phụ huynh
100000
12/04/2016
11A4 (2015 -2016)
1225
Trương Minh Khoa
Phụ huynh
100000
12/04/2016
11A4 (2015 -2016)
1226
Hoàng Đình Nghị
Phụ huynh
100000
12/04/2016
11A4 (2015 -2016)
1227
Trần Thanh Sơn
Phụ huynh
100000
12/04/2016
11A4 (2015 -2016)
1228
Bùi Đức Thọ
Phụ huynh
100000
12/04/2016
11A4 (2015 -2016)
1229
Phan Văn Phúc
Phụ huynh
100000
12/04/2016
11A4 (2015 -2016)
1230
Nguyễn Văn Nga
Phụ huynh
100000
12/04/2016
11A4 (2015 -2016)
1231
Nguyễn Thị Sáng
Phụ huynh
100000
12/04/2016
11A4 (2015 -2016)
1232
Lê Quốc Quyền
Phụ huynh
100000
12/04/2016
11A4 (2015 -2016)
1233
Nguyễn Thị Chen
Phụ huynh
100000
12/04/2016
11A4 (2015 -2016)
1234
Cao Văn Tánh
Phụ huynh
100000
12/04/2016
11A4 (2015 -2016)
1235
Võ Đình Tiếp
Phụ huynh
100000
12/04/2016
11A4 (2015 -2016)
1236
Chu Văn Năm
Phụ huynh
100000
12/04/2016
11A4 (2015 -2016)
1237
Triệu Hồng Nghiêu
Phụ huynh
100000
12/04/2016
11A4 (2015 -2016)
1238
Nguyễn Xuân Phượng
Phụ huynh
100000
12/04/2016
11A4 (2015 -2016)
1239
Vũ Công Sinh
Phụ huynh
100000
12/04/2016
11A4 (2015 -2016)
1240
H'Dam Ađrơng
GV Trường THPT Phan Đình Phùng
200000
12/04/2016
1241
Lê Ngọc Chương
GV Trường THPT Phan Đình Phùng
500000
12/04/2016
1242
Lê Thị Thanh
GV Trường THPT Phan Đình Phùng
200000
12/04/2016
1243
Nguyễn Đình Khánh
GV Trường THPT Phan Đình Phùng
200000
12/04/2016
1244
Tạ Thị Bích Hòa
GV Trường THPT Phan Đình Phùng
200000
12/04/2016
1245
Lê Thị Lý
GV Trường THPT Phan Đình Phùng
200000
13/4/2016
1246
Đặng Xuân Khương
Phụ huynh
100000
13/04/2016
11A8( 2015 -2016)
1247
Vũ Văn Dũng
Phụ huynh
100000
13/04/2016
11A8( 2015 -2016)
1248
Trần Phúc Trì
Phụ huynh
100000
13/04/2016
11A8( 2015 -2016)
1250
Nguyễn Xuân Dũng
Phụ huynh
100000
13/04/2016
11A8( 2015 -2016)
1251
La Văn Chiến
Phụ huynh
100000
13/04/2016
11A8( 2015 -2016)
1252
Phan Văn Quân
Phụ huynh
100000
13/04/2016
11A8( 2015 -2016)
1253
Trần Văn Sơn
Phụ huynh
100000
13/04/2016
11A8( 2015 -2016)
1254
Nguyễn Văn Hồng
Phụ huynh
100000
13/04/2016
11A8( 2015 -2016)
1255
Phan Văn Chất
Phụ huynh
100000
13/04/2016
11A8( 2015 -2016)
1256
Nguyễn Quốc Phú
Phụ huynh
100000
13/04/2016
11A8( 2015 -2016)
1257
Nguyễn Văn Sinh
Phụ huynh
100000
13/04/2016
11A8( 2015 -2016)
1258
Nguyễn Anh Tuấn
Phụ huynh
100000
13/04/2016
11A8( 2015 -2016)
1259
Trần Văn Bình
Phụ huynh
100000
13/04/2016
11A8( 2015 -2016)
1260
Nguyễn Trọng Dần
Phụ huynh
100000
13/04/2016
11A8( 2015 -2016)
1261
Lương Ngọc Lấp
Phụ huynh
100000
13/04/2016
11A8( 2015 -2016)
1262
Lã Công Hà
Phụ huynh
100000
13/04/2016
11A8( 2015 -2016)
1263
Lâm Ngọc Lam
Phụ huynh
100000
13/04/2016
11A8( 2015 -2016)
1264
Nguyễn Đình Thám
Phụ huynh
100000
13/04/2016
11A8( 2015 -2016)
1265
H' Lĩa Byă
Phụ huynh
100000
13/04/2016
11A8( 2015 -2016)
1266
Y' Đa Niê Byă
Phụ huynh
100000
13/04/2016
11A8( 2015 -2016)
1267
Trần Văn Hùng
Phụ huynh
100000
13/04/2016
11A8( 2015 -2016)
1268
Hoàng Văn Bé
Phụ huynh
100000
13/04/2016
11A8( 2015 -2016)
1269
Hà Văn Lợi
Phụ huynh
100000
13/04/2016
11A8( 2015 -2016)
1270
Lê Văn An
Phụ huynh
100000
13/04/2016
11A8( 2015 -2016)
1271
Lê Doãn Thịnh
Phụ huynh
100000
13/04/2016
11A8( 2015 -2016)
1272
Nguyễn Duy Thúy
Phụ huynh
100000
13/04/2016
11A8( 2015 -2016)
1273
Lê Văn Dương
Phụ huynh
100000
13/04/2016
11A8( 2015 -2016)
1274
Nguyễn Thanh Phương
Phụ huynh
100000
13/04/2016
11A8( 2015 -2016)
1275
Đặng Văn Tuấn
Phụ huynh
100000
13/04/2016
11A8( 2015 -2016)
1276
Lê Thị Lài
Phụ huynh
100000
13/04/2016
11A8( 2015 -2016)
1277
Lê Thị Hải
Phụ huynh
100000
15/4/2016
11A11 (2015 -2016)
1278
Hoàng Thị Lĩnh
Phụ huynh
100000
15/4/2016
11A11 (2015 -2016)
1279
Võ Thị Văn
Phụ huynh
100000
15/4/2016
11A11 (2015 -2016)
1280
Lê Văn Sinh
Phụ huynh
100000
15/4/2016
11A11 (2015 -2016)1
1281
Hoàng Ngọc Hùng
Phụ huynh
100000
15/4/2016
11A11(2015 -2016)
1282
Đoàn Quốc Kỳ
Phụ huynh
100000
15/4/2016
11A11(2015 -2016)
1283
Nguyễn Thị Thắm
Phụ huynh
100000
15/4/2016
11A11 (2015 -2016)
1284
Trần Đình Vẫn
Phụ huynh
100000
15/4/2016
11A11(2015 -2016)
1285
Lý Văn Nội
Phụ huynh
100000
15/4/2016
11A11 (2015 -2016)1
1286
Võ Thị Nghị
Phụ huynh
100000
15/4/2016
11A11 (2015 -2016)1
1287
Phạm Thị Thương
Phụ huynh
100000
15/4/2016
11A11 (2015 -2016)1
1288
Hoàng Văn Hùng
Phụ huynh
100000
15/4/2016
11A11 (2015 -2016)
1289
Phan Đến
Phụ huynh
100000
15/4/2016
11A11(2015 -2016)
1290
Nông Văn Thịnh
Phụ huynh
100000
15/4/2016
11A11(2015 -2016)
1291
Lê Xuân Trọng
Phụ huynh
100000
15/4/2016
11A11(2015 -2016)
1292
Đinh Thị Vân
Phụ huynh
100000
15/4/2016
11A11(2015 -2016)
1293
Bùi Hoàng Thành
Phụ huynh
100000
15/4/2016
11A11(2015 -2016)
1294
Nguyễn Thị Mai
Phụ huynh
100000
15/4/2016
11A11(2015 -2016)
1295
Trần Thị Hạnh
Phụ huynh
100000
15/4/2016
11A11(2015 -2016)
1296
Trần Thị Hạnh
Phụ huynh
100000
15/4/2016
11A11 (2015 -2016)
1297
Phạm Văn Mười
Phụ huynh
100000
15/4/2016
11A11 (2015 -2016)
1298
Trần Đăng Trường
Phụ huynh
100000
15/4/2016
11A11 (2015 -2016)
1299
Đằng Văn Mạnh
Phụ huynh
100000
15/4/2016
11A11(2015 -2016)
1300
Nguyễn Hà Thị Làn
Phụ huynh
100000
15/4/2016
12A5 (2015-2016)
1301
Nguyễn Văn Thạch
Phụ huynh
100000
15/4/2016
12A5 (2015-2016)
1302
Tạ Thị Tươi
Phụ huynh
100000
15/4/2016
12A5 (2015-2016)
1303
Nguyễn Văn Loan
Phụ huynh
100000
15/4/2016
12A5 (2015-2016)
1304
Nịnh Văn Thắng
Phụ huynh
100000
15/4/2016
12A5 (2015-2016)
1305
Nguyễn Văn Quyết
Phụ huynh
100000
15/4/2016
12A5 (2015-2016)
1306
Nguyễn Trọng Long
Phụ huynh
100000
15/4/2016
12A5 (2015-2016)
1307
Nguyễn Thành Mạo
Phụ huynh
100000
15/4/2016
12A5 (2015-2016)
1308
Nguyễn Thị Nga
Phụ huynh
100000
15/4/2016
12A5 (2015-2016)
1309
Phạm Thị Thu
Phụ huynh
100000
15/4/2016
12A5 (2015-2016)
1310
Nguyễn Thị Toán
Phụ huynh
100000
15/4/2016
12A5 (2015-2016)
1311
Dương Thị Nhịp
Phụ huynh
100000
15/4/2016
12A5 (2015-2016)
1312
Dương Thị Uy
Phụ huynh
100000
15/4/2016
12A5 (2015-2016)
1313
Lưu Thị Thanh
Phụ huynh
100000
15/4/2016
12A5 (2015-2016)
1314
Hoàng Thị Thuận
Phụ huynh
100000
15/4/2016
12A5 (2015-2016)
1315
Nguyễn Thị Hải
Phụ huynh
100000
15/4/2016
12A5 (2015-2016)
1316
Trần Thị Hồng
Phụ huynh
100000
15/4/2016`
12A5 (2015-2016)
1317
Nguyễn Thị Minh
Phụ huynh
100000
15/4/2016
12A5 (2015-2016)
1318
Nông Thị Hiếu
Phụ huynh
100000
15/4/2016
12A5 (2015-2016)
1319
Hà Thị Mây
Phụ huynh
100000
15/4/2016
12A5 (2015-2016)
1320
Đằng Văn Thịnh
Phụ huynh
100000
15/4/2016
12A5 (2015-2016)
1321
Trần Đình Công
Phụ huynh
100000
15/4/2016
12A5 (2015-2016)
1322
Nguyễn Thịu Dư
Phụ huynh
100000
15/4/2016
12A5 (2015-2016)
1323
Trần Thị Loan
Phụ huynh
100000
15/4/2016
12A5 (2015-2016)
1324
Chu Văn Lợi
Phụ huynh
100000
15/4/2016
12A5 (2015-2016)
1325
Trần Văn Qúy
Phụ huynh
100000
15/4/2016
12A5 (2015-2016)
1326
Đỗ Văn Long
Phụ huynh
100000
15/4/2016
12A5 (2015-2016)
1327
Nguyễn Thị Huyền
Phụ huynh
100000
15/4/2016
12A5 (2015-2016)
1328
Mè Thị Nhất
Phụ huynh
100000
15/4/2016
12A5 (2015-2016)
1329
Nguyễn Thành Công
Phụ huynh
100000
15/4/2016
12A5 (2015-2016)
1330
Nguyễn Viết Hùng
Phụ huynh
150000
15/4/2016
12A5 (2015-2016)
1331
Võ Thị Nâng
Phụ huynh
100000
15/4/2016
12A5 (2015-2016)
1332
Trương Công Thương
Phụ huynh
100000
15/4/2016
12A5 (2015-2016)
1333
Trần Thế Anh
Phụ huynh
100000
15/4/2016
12A5 (2015-2016)
1334
Nguyễn Tiến Dũng
Phụ huynh
100000
15/4/2016
12A5 (2015-2016)
1335
Y' Bliêng Niê
Phụ huynh
100000
15/4/2016
12A5 (2015-2016)
1336
Đỗ Thị Nhàn
Phụ huynh
100000
15/4/2016
12A5 (2015-2016)
1337
Y' Yaly Kbuôr
Phụ huynh
100000
15/4/2016
12A5 (2015-2016)
1338
Mông Văn Cao
Phụ huynh
100000
15/4/2016
12A5 (2015-2016)
1339
Y' Bel Byă
Phụ huynh
100000
15/4/2016
12A5 (2015-2016)
1340
Nguyễn Văn Loan
Phụ huynh
100000
15/4/2016
12A5 (2015-2016)
1341
H' Jin Niê
Phụ huynh
100000
15/4/2016
11A5 (2015 -2016)
1342
Vương Văn Phu
Phụ huynh
100000
15/4/2016
11A5 (2015 -2016)
1343
Lê Thị Doãn
Phụ huynh
100000
15/4/2016
11A5 (2015 -2016)
1344
Nguyễn Văn Thược
Phụ huynh
100000
15/4/2016
11A5 (2015 -2016)
1345
Trần Thị Huyền
Phụ huynh
100000
15/4/2016
11A5 (2015 -2016)
1346
Vi Văn Hoan
Phụ huynh
100000
15/4/2016
11A5(2015 -2016)
1347
Hoàng Thu Huyền
Phụ huynh
100000
15/4/2016
11A5 (2015 -2016)
1348
Phan Thị Thủy
Phụ huynh
100000
15/4/2016
11A5(2015 -2016)
1349
Trần Văn Bắc
Phụ huynh
100000
15/4/2016
11A5(2015 -2016)
1350
Nguyễn Thị Tuyết
Phụ huynh
100000
15/4/2016
11A5 (2015 -2016)
1351
Trần Văn Quang
Phụ huynh
100000
15/4/2016
11A5 (2015 -2016)
1352
Nguyễn Thị Hiền
Phụ huynh
100000
15/4/2016
11A5 (2015 -2016)
1353
Hà Xuân Cản
Phụ huynh
100000
15/4/2016
11A5 (2015 -2016)
1354
Đặng Thị Hạnh
Phụ huynh
100000
15/4/2016
11A5 (2015 -2016)
1355
Nguyễn Công Thành
Phụ huynh
100000
15/4/2016
11A5 (2015 -2016)
1356
Nguyễn Thị Huệ
Phụ huynh
100000
15/4/2016
11A5 (2015 -2016)
1357
Trần Xuân Hoàng
Phụ huynh
100000
15/4/2016
11A5 (2015 -2016)
1358
Trần Thị Lý
Phụ huynh
100000
15/4/2016
11A5 (2015 -2016)
1359
Nguyễn Văn Hựu
Phụ huynh
100000
15/4/2016
11A5(2015 -2016)
1360
Nguyễn Thị Oanh
Phụ huynh
100000
15/4/2016
11A5 (2015 -2016)
1361
Vy Văn Nền
Phụ huynh
100000
15/4/2016
11A5 (2015 -2016)
1362
H' Nom Mlô
Phụ huynh
100000
15/4/2016
11A5 (2015 -2016)
1363
Nguyễn Cao Tuyến
Phụ huynh
100000
15/4/2016
11A5 (2015 -2016)
1364
Đặng Văn Châu
Phụ huynh
100000
15/4/2016
11A5 (2015 -2016)
1365
Nguyễn Tuấn Anh
Phụ huynh
100000
15/4/2016
11A5 (2015 -2016)
1366
Lê Thị Hương
Phụ huynh
100000
15/4/2016
11A5 (2015 -2016)
1367
Phạm Văn Bình
Phụ huynh
100000
15/4/2016
11A5 (2015 -2016)
1368
Mai Thị Tâm
Phụ huynh
100000
15/4/2016
11A5 (2015 -2016)
1369
Lê Thị Toàn
Phụ huynh
100000
15/4/2016
11A5 (2015 -2016)
1370
Lưu Viết Dung
Phụ huynh
100000
15/4/2016
11A5 (2015 -2016)
1371
Đoàn Hữu Đông
Phụ huynh
100000
15/4/2016
11A5 (2015 -2016)
1372
Phạm Thị Hiến
Phụ huynh
100000
15/4/2016
11A5 (2015 -2016)
1373
Lại Văn Hưng
Phụ huynh
50000
15/4/2016
12A8 (2015-2016)
1374
Đinh Văn Đãi
Phụ huynh
50000
15/4/2016
12A8 (2015-2016)
1375
Đồ Văn Thành
Phụ huynh
50000
15/4/2016
12A8 (2015-2016)
1376
Hồ Sỹ Quân
Phụ huynh
50000
15/4/2016
12A8 (2015-2016)
1377
Phạm Văn Vang
Phụ huynh
50000
15/4/2016
12A8 (2015-2016)
1378
Bùi Xuân Trai
Phụ huynh
50000
15/4/2016
12A8 (2015-2016)
1379
Vũ Đình Hiền
Phụ huynh
50000
15/4/2016
12A8 (2015-2016)
1380
Đậu Bá Hùng
Phụ huynh
50000
15/4/2016
12A8 (2015-2016)
1381
Đinh Văn Nao
Phụ huynh
50000
15/4/2016
12A8 (2015-2016)
1382
Nguyễn Thái Sơn
Phụ huynh
50000
15/4/2016
12A8 (2015-2016)
1383
Nông Văn Lộc
Phụ huynh
50000
15/4/2016
12A8 (2015-2016)
1384
Nguyễn Xuân Lượng
Phụ huynh
50000
15/4/2016
12A8 (2015-2016)
1385
Trần Viết Hùng
Phụ huynh
50000
15/4/2016
12A8 (2015-2016)
1386
Trần Văn Long
Phụ huynh
50000
15/4/2016
12A8 (2015-2016)
1387
Biện Văn Trung
Phụ huynh
50000
15/4/2016
12A8 (2015-2016)
1388
Nguyễn Công Hùng
Phụ huynh
50000
15/4/2016
12A8 (2015-2016)
1389
Trần Vũ Duy
Phụ huynh
50000
15/4/2016
12A8 (2015-2016)
1390
Đỗ Văn Nhân
Phụ huynh
50000
15/4/2016
12A8 (2015-2016)
1391
Lò Văn Lăng
Phụ huynh
50000
15/4/2016
12A8 (2015-2016)
1392
Nguyễn Văn Tân
Phụ huynh
50000
15/4/2016
12A8 (2015-2016)
1393
Lê Trung Thành
Phụ huynh
50000
15/4/2016
12A8 (2015-2016)
1394
Trịnh Xuân Trường
Phụ huynh
50000
15/4/2016
12A8 (2015-2016)
1395
Hồ Minh Vân
Phụ huynh
50000
15/4/2016
12A8 (2015-2016)
1396
Đậu Xuân Hòa
Phụ huynh
50000
15/4/2016
12A8 (2015-2016)
1397
Đào Xuân Điền
Phụ huynh
50000
15/4/2016
12A8 (2015-2016)
1398
Trương Văn Chức
Phụ huynh
50000
15/4/2016
12A8 (2015-2016)
1399
Nguyễn Đình Biên
Phụ huynh
50000
15/4/2016
12A8 (2015-2016)
1400
Nguyễn Văn Sáu
Phụ huynh
50000
15/4/2016
12A8 (2015-2016)
1401
Trương Quang Sáu
Phụ huynh
50000
15/4/2016
12A8 (2015-2016)
1402
Hoàng Đình Thắng
Phụ huynh
50000
15/4/2016
12A8 (2015-2016)
1403
Đoàn Quang Tính
Phụ huynh
50000
15/4/2016
12A8 (2015-2016)
1404
Đoàn Văn Liệu
Phụ huynh
50000
15/4/2016
12A8 (2015-2016)
1405
Hoàng Văn Quang
Phụ huynh
50000
15/4/2016
12A8 (2015-2016)
1406
Lê Khắc Thắng
Phụ huynh
50000
15/4/2016
12A8 (2015-2016)
1407
Trần Đình Tịnh
Phụ huynh
50000
15/4/2016
12A8 (2015-2016)
1408
Đặng Thị Ngọc Thanh
Phụ huynh
50000
15/4/2016
12A8 (2015-2016)
1409
Nguyễn Công Hà
GV Trường THPT Phan Đình Phùng
200000
15/4/2016
1410
Trần Thị Huế
GV Trường THPT Phan Đình Phùng
300000
15/4/2016
1411
Chi Đoàn giáo viên
GV Trường THPT Phan Đình Phùng
2000000
15/4/2016
1412
Nguyễn Văn Thảnh
Phụ huynh
100000
15/4/2016
12A6 (2015-2016)
1413
Phạm Văn Lượng
Phụ huynh
100000
15/4/2016
12A6 (2015-2016)
1414
Nguyễn Tiến Mười
Phụ huynh
100000
15/4/2016
12A6 (2015-2016)
1415
Bùi Văn Thịnh
Phụ huynh
100000
15/4/2016
12A6 (2015-2016)
1416
Nguyễn Văn Ngụ
Phụ huynh
100000
15/4/2016
12A6 (2015-2016)
1417
Phạm Văn Đán
Phụ huynh
100000
15/4/2016
12A6 (2015-2016)
1418
Trương Văn Ngụ
Phụ huynh
100000
15/4/2016
12A6 (2015-2016)
1419
Đặng Ngọc Thiện
Phụ huynh
100000
15/4/2016
12A6 (2015-2016)
1420
Hoàng Văn Lập
Phụ huynh
100000
15/4/2016
12A6 (2015-2016)
1421
Nguyễn Duy Lý
Phụ huynh
100000
15/4/2016
12A6 (2015-2016)
1422
Hà Minh Đức
Phụ huynh
100000
15/4/2016
12A6 (2015-2016)
1423
Trần Văn Xuyền
Phụ huynh
100000
15/4/2016
12A6 (2015-2016)
1424
Nguyễn Văn Linh
Phụ huynh
100000
15/4/2016
12A6 (2015-2016)
1425
Bùi Thị Liên
Phụ huynh
100000
15/4/2016
12A6 (2015-2016)
1426
Đoàn Văn Ngọc
Phụ huynh
100000
15/4/2016
12A6 (2015-2016)
1427
Ngô Đức Thủy
Phụ huynh
100000
15/4/2016
12A6 (2015-2016)
1428
Đào Thị Phiến
Phụ huynh
100000
15/4/2016
12A6 (2015-2016)
1429
Đặng Thị Hiền
Phụ huynh
100000
15/4/2016
12A6 (2015-2016)
1430
Nguyễn Thanh Hải
Phụ huynh
100000
15/4/2016
12A6 (2015-2016)
1431
Nguyễn Văn Đoài
Phụ huynh
100000
15/4/2016
12A6 (2015-2016)
1432
Nguyễn Văn Hùng
Phụ huynh
100000
15/4/2016
12A6 (2015-2016)
1433
Nguyễn Bảy
Phụ huynh
100000
15/4/2016
12A6 (2015-2016)
1434
Lương Thị Lải
Phụ huynh
100000
15/4/2016
12A6 (2015-2016)
1435
Lê Thị Hoa
Phụ huynh
100000
15/4/2016
12A6 (2015-2016)
1436
Hồ Minh Nghiệm
Phụ huynh
100000
15/4/2016
12A6 (2015-2016)
1437
Nguyễn văn Linh
Phụ huynh
100000
15/4/2016
12A6 (2015-2016)
1438
PH em Đỗ Quỳnh Anh
Phụ huynh
50000
15/4/2016
10A1 (2015-2016)
1439
PH em Đỗ Thị Vân Anh
50000
15/4/2016
10A1 (2015-2016)
1440
PH em Lê Thị Minh Anh
50000
15/4/2016
10A1 (2015-2016)
1441
PH em Phạm Thị Minh Ánh
50000
15/4/2016
10A1 (2015-2016)
1442
PH em Nguyễn Văn Bình
50000
15/4/2016
10A1 (2015-2016)
1443
PH em Từ Quang Chung
50000
15/4/2016
10A1 (2015-2016)
1444
PH em Nguyễn Phan Đại Dương
Phụ huynh
50000
15/4/2016
10A1 (2015-2016)
1445
PH em Bùi Thành Đạt
50000
15/4/2016
10A1 (2015-2016)
1446
PH em Lê Anh Đức
50000
15/4/2016
10A1 (2015-2016)
1447
PH em Nguyễn Thị Thái Hà
50000
15/4/2016
10A1 (2015-2016)
1448
PH em Nguyễn Văn Hải
50000
15/4/2016
10A1 (2015-2016)
1449
PH em Phan Võ Thanh Hằng
50000
15/4/2016
10A1 (2015-2016)
1450
PH em Nguyễn Thái Học
50000
15/4/2016
10A1 (2015-2016)
1451
PH em Nguyễn Thị Thanh Huyền
50000
15/4/2016
10A1 (2015-2016)
1452
PH em Phạm Quỳnh Hương
Phụ huynh
50000
15/4/2016
10A1 (2015-2016)
1453
PH em Bùi Trần Mỹ Linh
50000
15/4/2016
10A1 (2015-2016)
1454
PH em Nguyễn Thảo Mai
50000
15/4/2016
10A1 (2015-2016)
1455
PH em Trần Thị Phương Nghi
50000
15/4/2016
10A1 (2015-2016)
1456
PH em Nguyễn Bảo Ngọc
50000
15/4/2016
10A1 (2015-2016)
1457
PH em Nguyễn Thị Lan Oanh
50000
15/4/2016
10A1 (2015-2016)
1458
PH em Trần Ngọc Oanh
50000
15/4/2016
10A1 (2015-2016)
1459
PH em Dương Thị Phương
50000
15/4/2016
10A1 (2015-2016)
1460
PH em Đặng Văn Phương
50000
15/4/2016
10A1 (2015-2016)
1461
PH em Lê Thị Phương
50000
15/4/2016
10A1 (2015-2016)
1462
PH em Nguyễn Thị Phương
50000
15/4/2016
10A1 (2015-2016)
1463
PH em Ngô Thị Thúy Sinh
50000
15/4/2016
10A1 (2015-2016)
1464
PH em Nguyễn Thanh Tâm
50000
15/4/2016
10A1 (2015-2016)
1465
PH em Nguyễn Thị Thúy
50000
15/4/2016
10A1 (2015-2016)
1466
PH em Nguyễn Thị Thương
50000
15/4/2016
10A1 (2015-2016)
1467
PH em Hồ Văn Toàn
50000
15/4/2016
10A1 (2015-2016)
1468
PH em Lê Thị Quỳnh Trang
50000
15/4/2016
10A1 (2015-2016)
1469
PH em Trương Thị Thùy Trang
50000
15/4/2016
10A1 (2015-2016)
1470
PH em Nguyễn Hữu Trung
50000
15/4/2016
10A1 (2015-2016)
1471
PH em Nguyễn Thị Tố Uyên
50000
15/4/2016
10A1 (2015-2016)
1472
PH em Mai Tùng Vi
50000
15/4/2016
10A1 (2015-2016)
1473
PH em Nghiêm Tường Vi
50000
15/4/2016
10A1 (2015-2016)
1474
PH em Đào Thị Yến
50000
15/4/2016
10A1 (2015-2016)
1475
Nguyễn Văn Đồng
GV Trường THPT Phan Đình Phùng
200000
15/4/2016
1476
Nguyễn Văn Thuộc
Phụ huynh
500000
22/4/2016
Trưởng ban ĐDCMHS
1477
Bùi Văn Chinh
Phụ huynh
200000
22/4/2016
10A12 (2015-2016)
1478
Trung tâm bồi dưỡng văn hóa 719
1000000
25/4/2016
1479
Trung tâm luyện thi Tâm Trí
1000000
27/04/2016
1480
Trung tâm luyện thi Trí Thức
300000
27/04/2016
Thầy Tự Việt - Cô Thoa
1481
Bác Nguyễn Văn Năm
Bảo vệ trường THPT Phan Đình phùng
200000
27/4/2016
1482
Công ty xây dựng cổ phần Tiến Đạt
4000000
27/4/2016
1483
Nguyễn Thị Thúy Hằng
200000
1484
Cô Ngọc
Cơm gà 47
500000
27/4/2016
1485
Gia đình Hùng - Hòa
Nhân viên trường THPT Phan Đình Phùng
300000
27/4/2015
Tổng tiền 155120000
Mọi sự ủng hộ xin liên hệ SĐT: 0914763399 - Phan Thị Hoài Phương.