Giới thiệu Chi Bộ Đảng

 • Nguyễn Đình Dũng
 • Phòng ban:Chi Bộ Đảng
 • Chức vụ:Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng
 • Điện thoại:0905318124
 • Email:[email protected]
 • Thông tin thêm:
 • Lê Ngọc Chương
 • Phòng ban:Chi Bộ Đảng
 • Chức vụ:Phó bí thư chi bộ, CTCĐ
 • Điện thoại:0984693329
 • Email:
 • Thông tin thêm:
 • Nguyễn Trọng Hưởng
 • Phòng ban:Chi Bộ Đảng
 • Chức vụ:Chi ủy viên, Tổ trưởng
 • Điện thoại:0987828684
 • Email:
 • Thông tin thêm:
 • Nguyễn Thế Lộc
 • Phòng ban:Chi Bộ Đảng
 • Chức vụ:Chi ủy viên, Tổ trưởng tổ KT&KĐCL-CNTT
 • Điện thoại:0986676644
 • Email:[email protected]
 • Thông tin thêm:
 • Nguyễn Thị Hạnh
 • Phòng ban:Chi Bộ Đảng
 • Chức vụ:Phó hiệu trưởng
 • Điện thoại:0982002838
 • Email:[email protected]
 • Thông tin thêm:
 • Nguyễn Đình Thắng
 • Phòng ban:Chi Bộ Đảng
 • Chức vụ:Tổ phó
 • Điện thoại:
 • Email:
 • Thông tin thêm:
 • Trần Doãn Bình
 • Phòng ban:Chi Bộ Đảng
 • Chức vụ:Tổ trưởng
 • Điện thoại:076521521
 • Email:[email protected]
 • Thông tin thêm:
 • Hoàng Trung Tiến
 • Phòng ban:Chi Bộ Đảng
 • Chức vụ:Tổ trưởng
 • Điện thoại:0976935957
 • Email:
 • Thông tin thêm:
 • Phan Thị Thảo
 • Phòng ban:Chi Bộ Đảng
 • Chức vụ:CT CTĐ
 • Điện thoại:
 • Email:
 • Thông tin thêm:
 • Nguyễn Thị Tuyết Lan
 • Phòng ban:Chi Bộ Đảng
 • Chức vụ:Tổ trưởng
 • Điện thoại:0364010240
 • Email:
 • Thông tin thêm:
 • Phạm Quang Thiện
 • Phòng ban:Chi Bộ Đảng
 • Chức vụ:
 • Điện thoại:
 • Email:
 • Thông tin thêm:
 • Đặn thị Nhung
 • Phòng ban:Chi Bộ Đảng
 • Chức vụ:Tổ phó
 • Điện thoại:0906841212
 • Email:
 • Thông tin thêm:
 • Phan Thanh Sơn
 • Phòng ban:Chi Bộ Đảng
 • Chức vụ:Tổ trưởng
 • Điện thoại:0936941035
 • Email:
 • Thông tin thêm:
 • Nguyễn Đình Tứ
 • Phòng ban:Chi Bộ Đảng
 • Chức vụ:Tổ trưởng
 • Điện thoại:0982789828
 • Email:
 • Thông tin thêm:
 • Nguyễn Phong
 • Phòng ban:Chi Bộ Đảng
 • Chức vụ:
 • Điện thoại:
 • Email:
 • Thông tin thêm:
 • Đỗ Thị Hồng
 • Phòng ban:Chi Bộ Đảng
 • Chức vụ:UV BCH CĐ, Tổ trưởng tổ Văn Phòng
 • Điện thoại:0914869719
 • Email:
 • Thông tin thêm:
 • Nguyễn Văn Đồng
 • Phòng ban:Chi Bộ Đảng
 • Chức vụ:Giáo viên
 • Điện thoại:0905892882
 • Email:
 • Thông tin thêm:
 • Đặng Sỹ Danh
 • Phòng ban:Chi Bộ Đảng
 • Chức vụ:
 • Điện thoại:
 • Email:
 • Thông tin thêm:Thạc sỹ
 • Nguyễn Thị Minh Nguyệt
 • Phòng ban:Chi Bộ Đảng
 • Chức vụ:Phó CTCĐ
 • Điện thoại:
 • Email:
 • Thông tin thêm:
 • Nguyễn Đình Khánh
 • Phòng ban:Chi Bộ Đảng
 • Chức vụ:Giáo viên
 • Điện thoại:0978854895
 • Email:[email protected]
 • Thông tin thêm:
 • Ngô Thị Hoài Vân
 • Phòng ban:Chi Bộ Đảng
 • Chức vụ:Giáo viên
 • Điện thoại:
 • Email:
 • Thông tin thêm:
 • Nguyễn Thị Thương
 • Phòng ban:Chi Bộ Đảng
 • Chức vụ:Giáo viên
 • Điện thoại:
 • Email:[email protected]
 • Thông tin thêm:
 • Hoàng Thị Kiều Trang
 • Phòng ban:Chi Bộ Đảng
 • Chức vụ:Tổ trưởng
 • Điện thoại:0963060387
 • Email:
 • Thông tin thêm:Tổ trưởng tổ Ngữ Văn
 • Phan Thanh Phương
 • Phòng ban:Chi Bộ Đảng
 • Chức vụ:Giáo viên
 • Điện thoại:
 • Email:
 • Thông tin thêm:
 • Nguyễn Ngọc Thuân
 • Phòng ban:Chi Bộ Đảng
 • Chức vụ:Tổ trưởng
 • Điện thoại:09777777195
 • Email:
 • Thông tin thêm:
 • H Dam Ađrơng
 • Phòng ban:Chi Bộ Đảng
 • Chức vụ:Giáo viên
 • Điện thoại:
 • Email:
 • Thông tin thêm:
 • Trần Thị Phượng
 • Phòng ban:Chi Bộ Đảng
 • Chức vụ:Giáo viên
 • Điện thoại:
 • Email:
 • Thông tin thêm:
 • Nguyễn Thiết Lưu
 • Phòng ban:Chi Bộ Đảng
 • Chức vụ:Phó bí thư Đoàn trường
 • Điện thoại:0973969556
 • Email:
 • Thông tin thêm:
 • Nguyễn Thị Tâm
 • Phòng ban:Chi Bộ Đảng
 • Chức vụ:Giáo viên
 • Điện thoại:
 • Email:
 • Thông tin thêm:
 • Nguyễn Thị Bình
 • Phòng ban:Chi Bộ Đảng
 • Chức vụ:Nhân viên
 • Điện thoại:
 • Email:
 • Thông tin thêm:
 • Phạm Thị Thu Hằng
 • Phòng ban:Chi Bộ Đảng
 • Chức vụ:Nhân viên
 • Điện thoại:
 • Email:
 • Thông tin thêm:
 • Nguyễn Thị Triều
 • Phòng ban:Chi Bộ Đảng
 • Chức vụ:Nhân viên
 • Điện thoại:
 • Email:
 • Thông tin thêm:
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây